Actienetwerk rondom Lerarenagenda

KL heeft op 14 januari in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een sessie georganiseerd voor het inspiratienetwerk rond de Lerarenagenda.


  • Betrokken KL'ers
21 januari 2014

Kennisland heeft op 14 januari in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een sessie georganiseerd voor het inspiratienetwerk rond de Lerarenagenda. De sessie vond plaats op het Hyperion Lyceum in Amsterdam en had als doel om ruimte te scheppen voor concrete initiatieven vanuit het netwerk die de ambities van de Lerarenagenda in de praktijk kunnen verrijken. 

De animo was groot. Ongeveer 70 deelnemers uit allerlei hoeken van het onderwijs gingen met elkaar in gesprek over welke stappen zij voor zich zagen. Het ging over een scala aan onderwerpen: van achterstandsscholen tot gamification, van learning analytics tot startende leraren.

De initiatiefnemers worden binnenkort op het ministerie uitgenodigd om verder te praten over vervolgstappen van de ontstane actiegroepjes. Verschillende deelnemers lieten weten dat deze open aanpak, waarbij nieuwe actiegerichte samenwerking gezocht wordt, zeker voor herhaling vatbaar is.

Lees hier het opiniestuk van Kimon Moerbeek over de Lerarenagenda en over het initiatief dat hij inbracht tijdens de sessie: een structureel innovatiefonds voor leraren.    

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/actienetwerk-rondom-lerarenagenda/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/actienetwerk-rondom-lerarenagenda/