Hivos Learning Community: leren in 6 tijdzones tegelijk

KL geeft de ondersteuning van vernieuwers vorm in een online leer- en ontwikkelnetwerk, de Hivos Learning Community. Dat netwerk bestaat uit 20 semi-finalisten van de Hivos Social Innovation Award uit 16 landen, twaalf ervaren vernieuwers uit het veld die live webinars verzorgen en vier coaches uit Latijns-Amerika, West-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten en Azië.


9 december 2014

Wereldwijd krijgt het model van Awards, Challenges en Competitions om vernieuwende ideeën en concepten een podium te geven, steeds meer voet aan de grond. 

Hivos, al geruime tijd samenwerkingspartner van KL, gaat net als KL uit van het vertrouwen in het initiatief van mensen en zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Een award is een perfect instrument om rond urgente thema’s vernieuwers te lokaliseren en te ondersteunen. In het ondersteunen delen we de opvatting dat niet één persoon of partij de waarheid (kennis) in pacht heeft, maar dat je juist moet verbinden en een lerend netwerk moet starten.

KL geeft daarom tussen 1 en 17 december ondersteuning aan vernieuwers in een online leer- en ontwikkelnetwerk, de Hivos Learning Community++Leer- en ontwikkelnetwerkBekijk hier de uitgebreide projectpagina voor meer informatie.. Dat netwerk bestaat uit 20 semi-finalisten van de Hivos Social Innovation Award uit 16 landen, twaalf ervaren vernieuwers uit het veld die live webinars verzorgen en vier coaches uit Latijns-Amerika, West-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten en Azië. Op 17 december dienen de semi-finalisten hun inzending in om kans te maken op een plaats in de finale. Begin januari kiest een door Hivos geselecteerde jury de zes finalisten. Deze komen begin februari naar Amsterdam om hun plan te pitchen voor de jury. Op 5 februari is er in Pakhuis de Zwijger een avond met publiek waar de winnaars bekend worden gemaakt, waarover binnenkort meer.

Specifiek voor deze groep heeft KL een online leeromgeving ontwikkeld binnen het platform Slack (een platform speciaal voor communicatie binnen een team, zie plaatje). In deze omgeving bieden we de deelnemers gedurende twee weken ondersteuning in groepen, via hun coaches en webinars over relevante onderwerpen, en geven we ze opdrachten waarmee ze hun definitieve inzending voor de finale van de Award kunnen verbeteren.

Het is de ambitie om met deze leeromgeving een lerende community van sociale vernieuwers, experts uit het veld, Kennisland en Hivos op te bouwen.

Lees meer over dit project

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/hivos-learning-community-leren-6-tijdzones-tegelijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/hivos-learning-community-leren-6-tijdzones-tegelijk/