Resultaten kwalitatief onderzoek InnovatieImpuls Onderwijs bekend

Zo blijkt onder andere dat leerlingen, leraren en de school duidelijk het effect van de experimenten merken. Scholen werken bovendien slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. En leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en raken meer in gesprek met collega’s en de schoolleiding.


10 december 2014

Op de landelijke dag++Landelijke dagBekijk hier het verslag en het filmpje van de landelijke dag.  van de InnovatieImpuls Onderwijs, waar vier jaar innoveren en experimenteren++ExperimentenEr zijn in totaal 5 experimenten op 150 scholen uitgeprobeerd. Lees meer op 150 scholen werd gevierd, zijn de eerste resultaten uit het flankerend kwalitatief onderzoek bekendgemaakt. Zo blijkt onder andere dat leerlingen, leraren en de school duidelijk het effect van de experimenten merken. Scholen werken bovendien slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. En leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en raken meer in gesprek met collega’s en de schoolleiding.

“We zien in het onderzoek dat er meer tijd ontstaat om aandacht te besteden aan de individuele leerlingen. Dit biedt zo een antwoord op passend onderwijs. Scholen worden steeds meer veranderende en lerende organisaties, omdat er tijd ontstaat om echt met elkaar het gesprek over het onderwijs aan te gaan”, aldus Marco Snoek, een van de onderzoekers en lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam hebben tussen maart en oktober 2014 in opdracht van het CAOP, Kennisland en het ministerie van OCW een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de uitkomsten van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). IIO is in 2010 gestart als subsidieregeling voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met als doel te experimenteren met nieuwe vormen van aanpak van het onderwijsleerproces, die kunnen leiden tot grotere arbeidsproductiviteit binnen scholen. Dit kwalitatieve onderzoek richt zich, in aanvulling op het kwantitatieve onderzoek++Kwantitatieve onderzoekLees hier meer over dit onderzoek., op het in kaart brengen van ‘andere’ uitkomsten (zogenaamde bijvangsten) van vernieuwende vormen van onderwijsaanpak, die het resultaat zijn van deelname aan de IIO Experimenten.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was drieledig: de opbrengsten van de innovaties in kaart brengen, zicht krijgen op de wijze waarop de innovatieprocessen in de verschillende scholen verlopen zijn, en zien wat daarbij belangrijke succes- en faalfactoren waren. We wilden bovendien weten hoe de centraal gehanteerde innovatie- en ondersteuningsstrategie van IIO verlopen is en wat de opbrengsten daarvan zijn. Tot slot worden op grond van de bevindingen lessen getrokken over allerlei aspecten en randvoorwaarden rondom innovatieprocessen in scholen. Daar kunnen scholen die starten met innovatie dan weer rekening mee houden.

HetWe verspreiden met IIO op Maat de opgedane inzichten en ervaringen, en helpen scholen die met innovatievraagstukken aan de slag willen. ministerie van OCW komt in het voorjaar van 2015 met de resultaten van het kwantitatieve onderzoek, waarin de effecten van de IIO Experimenten op de arbeidsproductiviteit, de onderwijskwaliteit en de werkdruk in kaart worden gebracht. Ondertussen verspreiden we met IIO op Maat++IIO op MaatMet IIO Op Maat verspreiden we de opgedane inzichten en ervaringen, en helpen we scholen die met innovatievraagstukken aan de slag willen. Meer weten? Kijk op de website al deze geleerde lessen, opbrengsten en inzichten verder naar andere scholen in Nederland die zich (willen) bezighouden met onderwijsinnovatie.

Download de resultaten

Bekijk de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek ’Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ in de samenvatting en de factsheet. De gehele publicatie van het onderzoek is hier te bekijken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/resultaten-kwalitatief-onderzoek-innovatieimpuls-onderwijs-bekend/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/resultaten-kwalitatief-onderzoek-innovatieimpuls-onderwijs-bekend/