Onderwijs Pioniers-trofee naar ‘De Docent als architect’

De winnaar van de jaarlijkse Onderwijs Pioniers-trofee is Evert-Jan Oppelaar met het initiatief ‘De Docent als architect, als chefkok van zijn eigen les’. Andrew Niemeijer reikte als voorzitter van de jury en voormalig Leraar van het Jaar de Onderwijs Pioniers-trofee 2015 uit, samen met een cheque van € 500,- en een jaar lang begeleiding van de coaches Onderwijs Pioniers.


header_img
Onderwijs Pioniers wisselen ideeën uit.

Maker: Heleen Klop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderwijs Pioniers wisselen ideeën uit.
27 mei 2015

Trofee-winnaar Oppelaar werkt aan het Herbert Vissers College in Haarlemmermeer. Hij volgt niet braaf de lesboeken maar ontwerpt samen met een aantal collega’s zijn eigen lessen. Zijn leerlingen zijn enthousiast, geven feedback en vinden de eigen lessen van Oppelaar en zijn collega’s veel gevarieerder en creatiever. Daarmee zet je de leraar echt in zijn kracht, vond de jury. Tevens reikte de voorzitter de ‘vrienden van’-trofee uit – eveneens een jaarlijks terugkerende prijs – aan Walter Dresscher (voorzitter AOb), omdat hij van meet af aan erg betrokken is geweest bij Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersZie ook onze case ‘Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren’. en het initiatief van harte heeft ondersteund.

Winnaar Evert-Jan Oppelaar met het initiatief ‘De Docent als architect, als chefkok van zijn eigen les’.
De winnaar

Winnaar Evert-Jan Oppelaar met het initiatief ‘De Docent als architect, als chefkok van zijn eigen les’.

Maker: Heleen Klop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Winnaar Evert-Jan Oppelaar met het initiatief ‘De Docent als architect, als chefkok van zijn eigen les’.

Op 22 mei 2015 is Onderwijs Pioniersjaar 2014-2015, alweer de vijfde editie, feestelijk afgesloten in Leerhotel het Klooster in Amersfoort. 42 Pionierende leraren uit po, vo en mbo hebben hun uiteenlopende initiatieven gepresenteerd, variërend van filosoferen op de basisschool, een videolab op een mbo en duurzaam onderwijs in het vo. Ze lieten zien wat ze een jaar lang met en van elkaar geleerd hebben over het vernieuwen van het onderwijs.

Uit alle ideeën van de Pioniers blijkt dat veel leraren kansen zien om beter samen te werken, kennis te delen, aan vernieuwing te werken en meer onderwijskundig leiderschap in het onderwijs te brengen. Bij Onderwijs Pioniers staan de leraren aan het roer, zij geven zelf invulling aan initiatieven. Ook volgend schooljaar zullen weer 45 leraren uit po, vo en mbo als Onderwijs Pioniers aan hun ideeën gaan werken.

Onderwijs Pioniers biedt leraren uit het primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs de gelegenheid om eigen innovatieve ideeën voor het onderwijs te realiseren en om te groeien als architecten van het onderwijs. Het programma wordt georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, in samenwerking met Kennisland, het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, SOM (Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO), VOION – Arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs en – en vormt een springplank voor bevlogen leraren die de leiding willen nemen over vernieuwing van hun eigen werkomgeving.

Zie voor meer informatie: www.onderwijspioniers.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-trofee-naar-de-docent-als-architect/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-trofee-naar-de-docent-als-architect/