Onderzoek naar professionali- sering van leraren tijdens innoveren

Een team van leraar-onderzoekers deed onder leiding van HVA-lector Marco Snoek uitvoerig onderzoek naar de impact van deelname aan het pioniersprogramma van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Het meest recente onderzoek ‘Grenzen Verleggen’ gaat over professionaliseren tijdens het werken aan innovaties. Voor dit onderzoek werden leraren uit het po, vo en mbo gevolgd.


header_img
Onderzoek Lerarenontwikkelfonds

Maker: Lerarenontwikkelfonds

Rechten:

Download
2 december 2021

Bij het LerarenOntwikkelFonds++OnderwijsvernieuwingKennisland is grondlegger van het pioniersprogramma van het LerarenOntwikkelFonds. Lees meer is één van de belangrijkste uitgangspunten van, voor en door leraren. Daarom deed een team van onderzoekers die ook leraar zijn de afgelopen jaren vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar het LOF. Het onderzoek geeft inzicht in het effect van deelname aan het pioniersprogramma op de leraren en hun schoolomgeving. 

De hoofdvraag van dit deelonderzoek luidt: ‘Op welke wijze dragen door leraren geïnitieerde innovaties bij aan hun professionalisering?’ 

Deze vraag past in de context van groeiende aandacht voor de rol van leraren bij onderwijsvernieuwing. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat leraren zich ontwikkelen op onderwerpen die te maken hebben met het organiseren van een innovatieproces++Handboek pionierenLees in het recent verschenen Handboek voor Onderwijs Pioniers meer over werkprincipes en tools die helpen bij pionieren. . Denk hierbij aan het ontwikkelen van‘Op welke wijze dragen door leraren geïnitieerde innovaties bij aan hun professionalisering?’  communicatiestijlen en -strategieën, bouwen aan netwerken en sociale relaties in de school, reflecteren, samenwerken en het samen werken aan en ontwikkelen van een gedeelde visie. Zo beschrijft een leraar in het onderzoek:

“Ik had het idee dat ik niet per se een mening had. En waar ik nu dankzij de feedback achter kom, is dat een van mijn krachten is dat ik goed ben in mensen meekrijgen in een idee.“ 

Ook geeft het onderzoek inzicht in voorwaarden die bijdragen aan deze vorm van professionalisering van leraren en het succes van de ingezette innovaties. Het gaat dan vooral om ondersteuning en erkenning door leidinggevenden, ondersteuning van collega’s, tijd en ontwikkelruimte.  

Lees meer over het onderzoek in de publicatie.  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderzoek-naar-professionalisering-van-leraren-tijdens-innoveren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderzoek-naar-professionalisering-van-leraren-tijdens-innoveren/