Onderwijs- vernieuwing: met goede ideeën ben je er nog niet

Leraren en andere onderwijsprofessionals weten als geen ander wat nodig is en wat werkt om het onderwijs te vernieuwen. Voortbouwend op dat inzicht startten het Albeda College en Kennisland in september 2021 het InnovatieLab Albeda. Want: met alleen goede ideeën ben je er nog niet. Het InnovatieLab biedt dwarsdenkers, dromers en doeners van wel 26 locaties en 120 opleidingen in en rond Rotterdam een plek om samen te leren en te bouwen.


header_img
Deelnemers aan InnovatieLab Albeda

Deelnemers leggen een rijke puzzel met inzichten over zorgen, behoeftes en dromen.

Maker: KL

Rechten:

Download
Deelnemers leggen een rijke puzzel met inzichten over zorgen, behoeftes en dromen.
21 december 2021

De deelnemers aan het InnovatieLab++InnovatieLabLees hier meer over InnovatieLab Albeda. onderzoeken door middel van methodieken als actieonderzoek++ActieonderzoekDynamische en inclusieve vorm van onderzoek combineert onderzoeken, leren, experimenteren en veranderen. Lees meer over onze actieonderzoeken en design thinking++Design thinkingMethode om een creatief innovatieproces gestructureerd in te richten. Het helpt bij conceptontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. hoe ze vanuit de praktijk oplossingen kunnen ontwikkelen voor taaie maatschappelijke vraagstukken. Door op deze manier te werken leert het Albeda College gaandeweg hoe vernieuwing door alle lagen van de organisatie gedragen en vormgegeven kan worden. 

Een puzzel van zorgen, dromen en ambities

Na een inspirerende Stadssafari met een rondgang door Rotterdam langs diverse maatschappelijke initiatieven en ondernemers, zijn de deelnemers vervolgens ‘op safari’ gegaan binnen het Albeda zelf. Op allerlei manieren hebben ze zichzelf en elkaar uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar hun werk, ambitiesDeelnemers hebben op allerlei manieren zichzelf en elkaar uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar hun werk, ambities en betrokkenen van het onderwijs. en de diverse betrokkenen die samen het beroepsonderwijs maken. 

Dit deden ze onder andere door mee te lopen met collega’s van andere opleidingen, maar ook door gesprekken te voeren met studenten, collega’s en inspirerende collega-vernieuwers uit het maatschappelijk veld. Zo legden ze samen een steeds rijkere puzzel met inzichten over de zorgen, behoeftes en dromen die leven bij de mensen in en om het Albeda. Daar kwamen tal van bekende maar ook onverwachte vraagstukken door naar boven. Het komende half jaar gaan ze met drie daarvan concreet aan de slag met het ontwerpen en testen van oplossingen:  

Hoe kunnen we plezier in het leren en ontwikkelen stimuleren, zowel voor studenten als leraren? 

Hoe kunnen we het studiekeuzeproces nog beter inrichten zodat de kans op verkeerde keuzes en uitval kleiner wordt?

Hoe stimuleren we leren vanuit de praktijk en blijven we daarbij anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwing-met-goede-ideeen-ben-je-er-nog-niet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwing-met-goede-ideeen-ben-je-er-nog-niet/