Veranderaars delen geleerde lessen en vinden herkenning

In ons project Leven Lang Leven vernieuwen we de ouderenzorg van binnenuit met zestien Veranderaars. Dat zijn zorgvernieuwers uit acht verschillende instellingen die van en met elkaar leren en hun vernieuwende ideeën onder professionele begeleiding tot wasdom brengen. Halverwege het Veranderaarsprogramma blikken de veranderaars met elkaar en met hun leidinggevenden terug op wat ze allemaal gepresteerd hebben. Waar liepen ze tegenaan en welke belangrijke inzichten kregen ze over innovatieprocessen?


header_img
Veranderaars van Leven Lang Leven

Maker: Leven Lang Leven

Rechten:

Download
21 december 2021

We zijn inmiddels over de helft van het Veranderaarsprogramma van Leven Lang Leven++Leven Lang LevenKennisland zet met dit project een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de ouderenzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Lees meer . Tijd om de Veranderaars++VeranderaarsKL gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Tijdens het Veranderaarsprogramma volgen we een methode die gebaseerd is op actiegericht onderzoek en design thinking. Het betrekken van de mensen waarom het gaat is een van de belangrijke succesfactoren. en hun leidinggevenden bij elkaar te brengen en een update te geven van waar ze staan. Wat gaat goed? Waar hopen ze aan het eind van het programma in maart te zijn? En waar kunnen ze hulp bij gebruiken? Veranderaars ontvingen feedback op hun proces van de leidinggevenden en andere Veranderaars. Ook herkenden zij bij elkaar de obstakels waar ze tegenaan lopen en werden er tal van tips en adviezen uitgewisseld. Het was een krachtige bijeenkomst waarbij de energie om door te gaan, ondanks de druk vanwege corona, bij iedereen te voelen was.

Vernieuwen kost tijd en dat is oké

Wendy van de Putte van King Arthur Groep (KAG) wil meer gaan werken vanuit de vraag van de cliënt en wil dat doen aan de hand van de levensverhaalmethode++LevensverhalenIn de levensverhaalmethode worden herinneringen actief opgehaald. De methode richt zich vooral op prettige gebeurtenissen en ervaringen. Het kennen van het levensverhaal van de cliënt zorgt voor meer begrip, een betere omgang en afstemming van de zorg.. Ze is lang in de onderzoeksfase blijven hangen, vindt Wendy. Voor de komende tijd heeft ze een praktisch actieplan opgesteld. Ze organiseert binnenkort twee ontmoetingsgroepen met cliënten, mantelzorgers en collega’s om ervaringen uit te wisselen met de levensverhaalmethode. Ook gaan ze samen brainstormen over hoe ze de verhalen beeldender kunnen maken. 

Jarcine Spaander, oprichter en bestuurder van KAG, zit dicht op het project maar merkt ook hoe waardevol het is dat collega’s eigenaarschap pakken. Ze reageert: 

“We ontwikkelen en innoveren veel vanuit de vraag van een cliënt. Wat nieuw is aan dit project is de verdieping. Dat Wendy zelf dit traject doorloopt en van idee tot concept en uiteindelijk realisatie komt, is heel waardevol.”

Wat Wendy vooral heeft geleerd tot nu toe: vernieuwen kost tijd en dat is oké. Het kan soms frustrerend zijn als iets niet meteen van de grond komt, maar dat ze lang in de onderzoeksstand hebben gestaan, werpt later alleen maar zijn vruchten af.

Vernieuwen is een proces van bewustwording

Ook Ilona Achterkamp deelt haar proces. Bij Talma Borgh, een thuis voor ouderen in Apeldoorn, experimenteren ze samen met freelancer Lisette met het initiatief ‘samen koken, samen eten’ waarbij de koks de bewoners betrekken bij het maken van hun maaltijd. Laatst hebben ze de eerste bijeenkomst gehad. Ilona merkt bij de koks, maar ook bij haarzelf en andere collega’s dat het echte doel van het initiatief, samen plezier hebben, vaak niet voorop staat omdat ze zo prestatiegericht zijn ingesteld.Ilona merkt dat het echte doel van het initiatief, samen plezier hebben, vaak niet voorop staat omdat ze zo prestatiegericht zijn ingesteld.

“Ik moest mezelf afremmen. We zijn zo hard bezig met dat ze met iets moois naar huis gaan, maar het gaat om het proces…”

Dederiek, één van de coaches, reageert: 

“Dit is een prachtig voorbeeld van innovatie in de zorg. In dit hele verhaal zit de grootste verandering bij jullie: je bewustworden van je eigen hang-ups en hoezeer dat je in de weg zit om je doel te bereiken.”

Ilona wil heel graag dat haar collega’s ook dat proces van bewustwording doormaken. Maar hoe? Ze merkt hoe snel mensen weer in oude patronen vervallen. Vooral als de werkdruk hoog is, wat de afgelopen tijd een gegeven is geweest. Ze heeft al wel een paar ideeën. Ze weet dat het niet werkt om mensen iets op te leggen. Het kwartje moet vallen en daarvoor moeten haar collega’s zelf ervaren wat voor invloed een andere mindset kan hebben. Ze gaat experimenteren: de komende tijd wil ze haar collega’s in de schoenen van de bewoners zetten in de vorm van toneelstukjes. Benieuwd wat dat gaat opleveren!

Vernieuwing vraagt om een open en eerlijke houding

Als laatste deelt Onno Keinhorst“Ik ben gaan luisteren naar wat collega’s nodig hebben. Wat kan anders en wat kan beter? Door te luisteren creëer je ruimte en zo vind je een weg.” van zorgorganisatie Laurens zijn proces. Hij wil het gebruik van de Cmedplus, een medicijndispenser, vergroten. En daar is hij al goed mee op weg. De afgelopen tijd heeft hij veel van zijn collega’s gesproken. Onno: 

“Ik ben gaan luisteren naar wat collega’s nodig hebben. Wat kan anders en wat kan beter? Door te luisteren creëer je ruimte en zo vind je een weg.”

De gesprekken hebben veel opgeleverd. Veel collega’s hebben hun reserveringen bij het gebruik van de dispenser. Door ze te informeren en ze te overtuigen van de voordelen van het gebruik kon Onno veel angsten weghalen. Ook kwamen er nieuwe vraagstukken naar boven. Zoals: Hoe beïnvloedt het gebruik van de dispenser verschillende functieprofielen? 

“Het interessante is: door de gesprekken komt er een diepere laag naar boven waardoor de vraagstelling verandert. We zijn er nu achter dat we functieprofielen moeten veranderen.”

Onno benoemt enkele elementeDeel ook wat fout gaat, daardoor krijg je meer begrip.n die voor zijn proces en het meekrijgen van collega’s van groot belang zijn geweest: 

“Luister goed, wees eerlijk en probeer angsten weg te nemen. Deel ook wat fout gaat, daardoor krijg je meer begrip. Wees open in wat je leert en verkoop het als een leerproces.” 

De andere Veranderaars luisteren aandachtig en noteren zijn tips. Een mooie afsluiting van deze Zoom-namiddag met veel aandacht, herkenning en positieve energie om door te gaan.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/veranderaars-delen-geleerde-lessen-en-vinden-herkenning/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/veranderaars-delen-geleerde-lessen-en-vinden-herkenning/