Terugblik Out of Office #6: ‘Innovatie binnenstebuiten gekeerd’

Hoe innoveer je de zorgsector? En wat kunnen Nederlandse beleidsorganisaties en zorginstellingen leren van twee maatschappelijk vernieuwers uit Vancouver?


header_img
Kudoz

‘Kudoers’ are individuals living with a cognitive disability who gather experience and get awarded with badges.

Maker: InWithForward

Rechten:

Download
17 november 2016

Voor de zesde editie van onze Out of Office hadden we twee bijzondere sprekers uit Canada te gast. Gord Tulloc, innovatiedirecteur bij PosAbilities, en Christine Scott, directeur van de Simon Fraser Society for Community Living, hebben stappen genomen om de zorgsector, waarin zij beiden werkzaam zijn, structureel te vernieuwen om zo tot betere diensten te komen. Hoe innoveer je de zorgsector? En wat kunnen Nederlandse beleidsorganisaties en zorginstellingen leren van twee maatschappelijk leiders uit Vancouver?   

De noodzaak van innovatie

PosAbilities en de Simon Fraser Society for Community Living hebben beide meer dan veertig jaar ervaring in het leveren van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Deze ervaring bracht zowel Tulloch als Scott tot de overtuiging dat structurele innovatie binnen de sector nodig is. Een van hun constateringen was namelijk dat – met name volwassen – mensen met een beperking nauwelijks toegang hebben tot nieuwe contacten of ervaringen in hun dagelijks leven. Om hier verandering in te brengen zijn drie zorginstellingen++ZorginstellingenDe derde partner is de Burnaby Association for Community Inclusion (BACI). een structureel samenwerkingsverband aangegaan samen met social design agency InWithForward, een organisatie die internationaal werkt“Het gaat niet om het ontwikkelen van een innovatie, maar om het creëren van een permanente infrastructuur die leren en ontwikkelen in ons veld mogelijk maakt. Het is vooral deze capaciteit die ontbreekt in het sociale domein”. aan betere diensten voor mensen die zorg behoeven.

De medewerkers van de zorginstellingen konden zich vrijwillig aanmelden om mee te helpen de zorg te innoveren. Eenmaal aangemeld kregen de medewerkers een dag per week om hieraan te werken. Na een uitgebreide etnografische fase waarin intensief werd samengewerkt met mensen met verstandelijke beperkingen en hun netwerken zijn ze KudoZ++KudoZKudoZ was een van de finalisten van de Global Design Award 2016. in de praktijk gaan uittesten: een nieuw leerplatform voor en met mensen met een verstandelijke beperking. KudoZ is als een Airbnb voor ontmoetingen. Mensen met een beperking kunnen een eigen profiel aanmaken waarop ze aangeven wie ze zijn, wat ze leuk vinden en wat ze graag zouden willen doen. Vervolgens kunnen ze zich aanmelden voor specifieke ervaringen, zoals samen fietsen, naar de supermarkt gaan of een taart maken. De ervaringen worden aangeboden door vrijwilligers, de kudo-ers. Mensen met een beperking kunnen zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Innovatie vereist een nieuwe manier van werken

Binnen het innovatieproject werd gekeken aan welke randvoorwaarden de zorgorganisaties moeten voldoen om op deze manier te werken. Dit is een manier van werken die niet alleen uitgaat van een andere dienst met andere rollen, een andere manier van meten en anders organiseren, maar – veel crucialer – die gestoeld is op hele andere waarden.Innovatie vereist een manier van werken die niet alleen uitgaat van een andere dienst met andere rollen, een andere manier van meten en anders organiseren, maar – veel crucialer – die gestoeld is op hele andere waarden. KudoZ gaat niet uit van de problemen die mensen hebben, maar juist van hun talenten en ontwikkelmogelijkheden.

Hiermee markeert KudoZ twee verschuivingen; van traditionele top-downdiensten naar gedistribueerde platformen, en van de ondersteuning door betaalde professionals naar de ondersteuning door informele netwerken. Deze verschuivingen hebben geleid tot vernieuwing op alle niveaus: percepties en verwachtingen van individuen en gezinnen, vrijwilligerswerk in de gemeenschap en professionele organisaties en financiers op het gebied van beleid en organisatie.

Een infrastructuur om te leren en ontwikkelen

Inmiddels loopt KudoZ ontzettend goed en is het uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie waarvan alle oorspronkelijke partners deel uitmaken en waarin door verschillende fondsen flink wordt geïnvesteerd. De impact blijkt uit de vele ontmoetingen die worden geboekt op kudoz.ca en de inmiddels zichtbare concrete resultaten die het project oplevert. Door de website en de KudoZ-app wordt data gegenereerd. Zo is te zien hoe vaak mensen ervaringen boeken, wat ze ervan vonden en hoe ze het hebben ervaren. Omdat eerst onduidelijk was wat voor dienstverlening KudoZ zou bieden en welke resultaten het project precies op zou leveren, was het moeilijk overheidsgeld te krijgen. Het project had niet ontwikkeld kunnen wordenWelke Nederlandse leiders in de zorg durven op te staan om zulke diepgaande en grootschalige innovatie ook hier tot stand te brengen? als een van de organisaties het geheel zelf had moeten financieren. De grote investeringen van de samenwerkingspartners hebben KudoZ mogelijk gemaakt.

Zo is achter KudoZ een uniek partnerschap op lange termijn ontstaan die permanente innovatie en onderzoek mogelijk maakt. In de woorden van Gord Tulloc:

“Het gaat niet om het ontwikkelen van een innovatie, maar om het creëren van een permanente infrastructuur die leren en ontwikkelen in ons veld mogelijk maakt. Het is vooral deze capaciteit die ontbreekt in het sociale domein”.

De inspirerende verhalen uit Canada geven een duidelijk ander perspectief op innovatie in het sociale domein, waarbij niet de eenmalige innovatie, maar het bouwen van een duurzame infrastructuur voor innovatie en onderzoek centraal staat.

Dit kon alleen plaatsvinden door de intensieve samenwerking en investering van drie grote zorgpartijen die het aandurfden om hun eigen praktijk rigoureus te onderzoeken en te innoveren. Daarom eindigen we met een oproep: welke Nederlandse leiders durven op te staan om zulke diepgaande en grootschalige innovatie ook hier tot stand te brengen?

De volgende Out of Office op 25 november 2016 gaat over ‘Gelijke Kansen in het Onderwijs’++Out of Office #7Wat betekent kansengelijkheid voor leerlingen en hoe organiseer je dat als school? Tijdens Out of Office #7 gaan we in gesprek met Mustapha Khaddari, adjunct-directeur op een brede buurtbasisschool in de Indische Buurt in Amsterdam, en Saskia Grotenhuis, directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB), over de initiatieven die zij organiseerden om kansengelijkheid te bereiken.. Meld je hier aan.

Wil je een seintje als er weer een Out of Office aankomt? Laat het ons weten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-office-6-innovatie-binnenstebuiten-gekeerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-office-6-innovatie-binnenstebuiten-gekeerd/