33 miljoen extra voor bètastudies

  7 september 2011

  Vanmorgen, 5 september, stond in de Volkskrant:

  “De technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Enschede krijgen een extraatje van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs (VVD). Samen ontvangen ze drie jaar lang 11 miljoen euro per jaar, te besteden aan het binnenhalen en -houden van bètastudenten.”

  (bron: Volkskrant)

  Een welkome extra voor iedere universiteit ongeacht welke richting en niemand zal het de drie technische universiteiten (de ‘3TU.Federatie’) misgunnen. Er zal bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in verhoging van het aantal afgestudeerden, intakegesprekken met elke aspirant-student (“Waar zie jij jezelf over vijf jaar staan?”), betere aansluiting op het vwo en hbo en er komt een ‘Centre of Excellence University Teaching en Engineering’, waarmee de 3 TU’s voor een betere binding met het bedrijfsleven willen zorgen.

  Wat mij opvalt in de eisen die Zijlstra aan het toe te kennen bedrag stelt, is de ontwikkeling van ‘digitalisering’. De Volkskrant schrijft:

  “Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan videocolleges, zodat studenten van gezamenlijke masteropleidingen kunnen meekijken met een college in een andere stad zonder te hoeven reizen.”

  (bron: Volkskrant)

  Deze werkt enigszins op mijn lachspieren, vanwege het hoge Flying Doctors-gehalte. In Australië kunnen inwoners van de Outback die zich geen vliegtuig kunnen veroorloven, per radio les krijgen van leraren-op-afstand. Australië is 200 maal zo groot als Nederland dus kan ik me daar wat bij voorstellen. Maar in Nederland? Helaas is er verder weinig te lezen over dit voornemen. Wellicht bedoelen ze ook masteropleidingen over de grens? Dat TU-studenten uit de hele EU elkaars colleges kunnen volgen? Zou het, als we het over ‘binding met bedrijfsleven’ hebben, niet zinvoller zijn studenten de mogelijkheid te geven om, bijvoorbeeld, videocolleges van ‘vernieuwers’ uit Silicon Valley te volgen? Neelie Kroes was er onlangs en kwam danig onder de indruk terug – doordrongen van het essentiële verschil dat tussen de VS en de EU bestaat:

  “Europe has great researchers, and world-class universities and institutes, probably overtaking the US. Rather, we tend to emphasise knowledge transfer and science, to honour reputations and institutions; in Silicon Valley it is all about business innovation, thinking big and taking the plunge.”

  (bron: blogs.ec.europa.eu)
   

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/33-miljoen-extra-voor-betastudies/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/33-miljoen-extra-voor-betastudies/