Integrale indicatiestelling jeugdzorg, AWBZ en onderwijs

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Vorige week heeft Steven van Eijck, regeringscommissaris Operatie Jong, het ´kader integraal indiceren´aan staatssecretaris Ross overhandigd. In dat kader staan de uitkomsten van experimenten uit verschillende delen van het land met een integrale indicatiestelling voor jeugdzorg, AWBZ-zorg en speciaal onderwijs. Het is gebleken dat op deze manier jongeren aanzienlijk sneller geholpen kunnen worden. De staatssecretaris wil het kader zo snel mogelijk wettelijk verplicht stellen, zodat de wachtlijsten kunnen worden teruggedrongen.

Waar een jongere aanklopt – school, bureau Jeugdzorg of CIZ – maakt dna niet meer uit. Er wordt bij die instantie één indicatie gesteld voor de drie soorten zorg. Ross verwacht in 2007 al op grote schaal met de integrale indicatiestelling te kunnen gaan werken, omdat alle betrokken partijen met het kader hebben ingestemd.

Eén indicatie voor drie soorten zorg scheelt voor zowel de medewerkers van de instanties als de jongeren een hoop tijd en energie. Medewerkers hoeven niet altijd zelf indicaties te stellen, jongeren hoeven niet meer drie keer getest te worden (met vaak grotendeels dezelfde vragen). Dit is slim overheidsoptreden. Snel invoeren zou ik zeggen!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/integrale-indicatiestelling-jeugdzorg-awbz-en-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/integrale-indicatiestelling-jeugdzorg-awbz-en-onderwijs/