DOEN en KL lanceren Social Design Vouchers

Social design houdt in dat je antwoorden vindt op maatschappelijke vraagstukken door middel van een ontwerpproces, waarin kunstenaars en creatieven en – in dit geval – de bewoners zelf betrokken en mede-ontwerpers zijn.


header_img
Social design vouchers

Is dit social design? ja: er is hier, samen met buurtbewoners en andere betrokken partijen, een nieuwe buurtkamer ontworpen als antwoord op een maatschappelijk vraagstuk.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Is dit social design? ja: er is hier, samen met buurtbewoners en andere betrokken partijen, een nieuwe buurtkamer ontworpen als antwoord op een maatschappelijk vraagstuk.
11 september 2014

Stel je een buurt voor met veel ouderen. In deze buurt zijn mensen sterk van elkaar afhankelijk. Toch ontmoeten mensen elkaar niet echt in de buurt: de winkels zijn er jaren geleden al vertrokken, en het buurthuis is te ver weg. Hoe ga je hiermee om? Laat je een ontwerpbureau een oplossing maken, met als uitgangspunt het beleid en de statistieken, in de hoop dat het aansluit op de gewoonten, wensen en behoeften van de mensen in de buurt? Of meng je je tussen de bewoners om met én voor hen een ontmoetingsplek te maken? Dat laatste is wat social design inhoudt: antwoorden vinden op maatschappelijke vraagstukken met een ontwerpproces waarin kunstenaars en creatieven en – in dit geval – de bewoners zelf betrokken en mede-ontwerpers zijn.

Steeds vaker ervaren wij social design als een versnellende en verdiepende factor in vernieuwingsvraagstukken. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om ook onze financiers en partners daarvan vooraf te overtuigen – en deze rol dus gefinancierd te krijgen. Veelal komt dit omdat zij het begrip social design en de meerwaarde hiervan nog niet kennen. Daarom starten Stichting DOEN en Kennisland met de Social Design Vouchers. Met deze vouchers kunnen we social designers inzetten in projecten waar dat nodig is, en kan de financier / partner met eigen ogen zien welke meerwaarde social design biedt.

Stichting DOEN en Kennisland willen de rol van social design structureel maken in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. KL richt zich met trajecten als de Social Innovation Safari, het Beleidslab en LabSprint Amsteldorp op het ontwikkelen van nieuwe methodieken rond maatschappelijke vraagstukken. Kennisland wil social designers het komende jaar in dit type projecten – lopend en nieuw – inzetten. De intentie hierbij is om duurzame samenwerkingen op te bouwen tussen Kennisland, projectpartners en social designers. DOEN wil met haar social design-programma bijdragen aan het creëren van nieuwe perspectieven op actuele onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken. Omdat kunstenaars en ontwerpers deze vaak vanuit onverwachte invalshoeken benaderen en zo bijdragen aan mogelijke oplossingen vanuit hun sociale ambitie.

De eerste projecten waarop social designers in deze constructie zijn ingezet zijn al gestart. Daarvan kun je via deze website op de hoogte blijven!

Lees hier meer over het programma Social Design van Stichting DOEN.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/doen-en-kl-lanceren-social-design-vouchers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/doen-en-kl-lanceren-social-design-vouchers/