Gemeenten zien Passend Onderwijs over het hoofd – interview Kafka-directeur Arjan Widlak in NRC

Gemeenten pakken hun rol nog niet bij de nieuwe wet Passend Onderwijs, aldus Kafkabrigade-directeur Arjan Widlak in het NRC.


  • Betrokken KL'ers
4 augustus 2014

Gemeenten pakken hun rol nog niet bij de nieuwe wet Passend Onderwijs. Uit het onderzoek naar coalitieakkoorden van de Kafkabrigade blijkt dat gemeenten nog weinig aandacht hebben voor het bestrijden van bureaucratie, vooral rond belangrijke thema's als Passend Onderwijs. In het NRC van 31 juli licht directeur Arjan Widlak deze conclusie van het onderzoek toe. 

Lees hier het hele interview.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/gemeenten-zien-passend-onderwijs-over-het-hoofd-interview-kafka-d/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/gemeenten-zien-passend-onderwijs-over-het-hoofd-interview-kafka-d/