Gezocht: betrokken zorgorganisaties met aandacht voor flexwerk

Voor een actieonderzoek naar de gevolgen van het groeiend aantal flexmedewerkers in de zorg, zoeken we betrokken zorgorganisaties met beleid rondom flexwerk of die van plan zijn hiermee aan de slag te gaan.


header_img
Opstaan in verpleeghuis

Hoe zorgen we voor kwalitatief hoogwaardige zorg met het groeiend aantal flexwerkers in de sector?

Maker: rawpixel

Rechten:

Original

Download
Hoe zorgen we voor kwalitatief hoogwaardige zorg met het groeiend aantal flexwerkers in de sector?
23 april 2019

De zorgvraag binnen verschillende branches neemt toe en wordt complexer. Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel. Voor veel instellingen is het een uitdaging om voldoende en kwalitatief hoogwaardig personeel in te zetten. Daarvoor worden verschillende strategieën gehanteerd, waaronder de inzet van flexwerkers, zoals zzp’ers, uitzendkrachten en een flexpool.++Verschillende vormen flexwerkEr bestaan verschillende vormen van flexwerk, die we alle de ruimte zullen geven in dit onderzoek. Lees hier meer over soorten flexwerk. Er zijn signalen dat deze inzet van flexwerkers te ver is doorgeschoten, dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en dat het veel geld kost. Dit is voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanleiding om onderzoek te doen naar de inzet van flexwerkers en de gevolgen daarvan voor de zorgpraktijk. Kennisland en CAOP voeren dit onderzoek uit en zijn daarom op zoek naar betrokken zorgorganisaties die deel willen nemen aan dit onderzoek.

Actiegericht onderzoek

Er wordt een actiegericht onderzoek++ActieonderzoekKennisland deed al vaker actieonderzoek. Lees meer hierover op de onder andere projectpagina’s Toekomstvisie zorgcentrum de Buitenhof en Innovatietraject Montessori-kindcentrum Hoorn. uitgevoerd binnen verschillende zorgbranches, wat een evenwichtig beeld geeft van de stand van zaken en voor- en nadelen van flexwerk. Hoe maken instellingen en werkenden een afweging om voor flexibele contractvormen te kiezen? Wat voor gevolgen heeft dit voor de continuïteit, kwaliteit en kosten van de zorg? Wat doet dit met de organisatiecultuur?Wat heeft het groeiend aantal flexmedewerkers in de zorg voor gevolgen voor de continuïteit, kwaliteit en kosten van de zorg? En wat doet dit met de organisatiecultuur? Deze – en meer – vragen zijn aanleiding om samen op zoek te gaan naar inzichten en deze te vertalen naar verbeteracties. Wat je al doet, kun je zo versterken. Wat je wil gaan doen, kun je in gang zetten.

Wat we zoeken

Wij zijn op zoek naar zorginstellingen die al begonnen zijn met een strategie rond de inzet van flexwerk of plannen hebben hiermee aan de slag te gaan. We gaan graag met je in gesprek over de invulling en medewerking voor (een deel van) de volgende activiteiten:

  • het uitnodigen van een aantal betrokkenen uit je organisatie en/of je netwerk om deel te nemen aan leerteams++LeerteamsKennisland werkt graag met experts vanuit de praktijk. Met deze leerteams willen we deze kennis en kunde inzetten om de resultaten uit het onderzoek te duiden én er acties aan te verbinden om de praktijk te verbeteren. waarmee wij het onderzoek volgen en verbeteracties ondersteunen;
  • het uitzetten van een korte online enquête onder flexwerkers, medewerkers in loondienst en leidinggevenden;
  • korte interviews met enkele medewerkers en leidinggevenden die via de enquête hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn;
  • contact met andere relevante personen / partijen uit je netwerk om het vraagstuk van verschillende kanten te kunnen onderzoeken.

Wat het oplevert

Medewerking van je organisatie aan het onderzoek levert jullie veel op:

  • je krijgt concrete handvatten voor strategisch omgaan met flexwerkers in je organisatie en levert input voor lokaal of landelijk beleid;
  • je haalt samen met ons relevante acties uit je ervaringen en de onderzoeksgegevens, waarmee je de eigen praktijk kunt versterken;
  • je wordt onderdeel van een vernieuwend netwerk waarin je collega-instellingen ontmoet, die ook bezig zijn met vraagstukken rond de inzet van flexwerk.

Dit is de kans om te laten zien wat werkt, of in gang te zetten wat beter kan. Jouw inzet draagt daarnaast bij aan kennis en begrip voor verschillende perspectieven op flexwerk in de zorg – en uiteindelijk voor een duurzaam hoogwaardige zorg.Jouw inzet draagt bij aan kennis en begrip voor verschillende perspectieven op flexwerk in de zorg – en uiteindelijk voor een duurzaam hoogwaardige zorg.

Aanmelden en meer info

Voor meer informatie over het actieonderzoek, andere vragen, of als je gelijk enthousiast bent en samen met ons wil werken aan meer inzichten rondom flexwerk in de zorg, kun je contact opnemen met KL’er Thijs van Exel via 06-24361057 of te@kl.nl of Daniël van Hassel (CAOP): 06-29045349 of d.vanhassel@caop.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/gezocht-betrokken-zorgorganisaties-met-aandacht-voor-flexwerk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/gezocht-betrokken-zorgorganisaties-met-aandacht-voor-flexwerk/