KL’s Wieteke vertelt over vernieuwing in het sociale domein

Het notitieboek ‘(onder)Zoektocht naar vernieuwing in het sociale domein’ illustreert de zoektocht naar (experimentele) aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen met praktische voorbeelden, kritische vragen en een uitgesproken rol voor nieuwe vormen en bronnen van kennis. Wieteke werd geïnterviewd en vertelt over haar ervaring met het het social lab in Amsteldorp.


header_img
(onder)Zoektocht naar vernieuwing in het sociale domein

Wieteke vertelt over haar ervaring met het social lab in Amsteldorp.

Maker: Wieteke Vrouwe

Rechten:

Download
Wieteke vertelt over haar ervaring met het social lab in Amsteldorp.
16 januari 2018

Het is drie jaar geleden dat de decentralisaties van rijkstaken in het sociale domein naar gemeenten plaatsvonden. Gemeenten zijn nog steeds volop op zoek naar een goede invulling van hun ‘nieuwe’ rol. Welke aanpakken worden uitgeprobeerd in verschillende gemeenten en welke lessen leveren ze op? Kennisinstituut voor zorgvraagstukken ZonMW bood een helpende hand en maakte een notitieboekje met veelbelovende experimenten en concrete aanknopingspunten voor wethouders, directeuren in het sociaal domein en andere nieuwsgierigen. KL’s Wieteke Vrouwe werd geïnterviewd over het social lab in Amsteldorp++Social lab in AmsteldorpIn Amsteldorp werkte Kennisland met lokale welzijnsorganisaties, de gemeente Amsterdam, bewoners, onderzoekers en woningbouwcorporaties aan de vraag wat er nodig is om goed oud te kunnen worden. Lees hier meer.. Het boekje is hier te lezen.

In het boekje worden drie aanpakken in verschillende gemeenten uitgelicht. Zo vertelt onder andere Marloes Schreur, strategisch adviseur sociaal domein, over de inzet van ervaringsdeskundigheidWieteke vertelt over de successen van het lab in Amsteldorp rond de vraag hoe je goed oud kunt worden, maar ook over de obstakels die lokaal experimenteren met complexe vraagstukken met zich meebrengt. voor armoedebestrijding in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen, die al vijf jaar op rij ‘de armste wijk van Nederland’ is. Albert-Jan Kruijter van het Instituut voor Publieke Waarden deed een bijdrage over City Deal ‘de inclusieve stad’. Wieteke vertelt over de successen van het lab in Amsteldorp rond de vraag hoe je goed oud kunt worden, maar ook over de obstakels die lokaal experimenteren++Lokaal experimenterenLees meer over lokaal experimenteren met social labs in onze publicatie ‘Lab Practice: creating spaces for social change‘.  met complexe vraagstukken met zich meebrengt. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er niet alleen in de praktijk, maar ook op uitvoerend en beslissend niveau binnen een stadsdeel of centrale stad wordt geoefend, gefaald en geleerd? En hoe blijf je uit de ‘knuffelzone’, waarin experimentele projecten na een vaak lange strijd omarmd worden, maar de organisatiecultuur of -structuur nauwelijks verandert? Ook de nauw betrokken gebiedscoördinator Joke van Vliet deelt haar reflecties op het lab en de vraag hoe je de resultaten van zo’n experimenteel project nu eigenlijk goed kunt borgen.

Het notitieboek ‘(onder)Zoektocht naar vernieuwing in het sociale domein’ illustreert de zoektocht naar (experimentele) aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen met praktische voorbeelden, kritische vragen en een uitgesproken rol voor nieuwe vormen en bronnen van kennis. De pagina’s vullen zich met concreet toepasbare tips en referenties als frisse tegenhanger van overkoepelende visies en beleidsstukken. Je vindt het hier.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kls-wieteke-vertelt-over-vernieuwing-in-het-sociale-domein/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kls-wieteke-vertelt-over-vernieuwing-in-het-sociale-domein/