Kwalitatief onderzoek IIO van start

Uitbreiding effectenonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs


  • Betrokken KL'ers
18 maart 2014

In de periode 2011 – 2014 experimenteren ruim 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs via InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) met vijf verschillende innovatieconcepten. Deze experimenten leveren een schat aan kennis, ervaring en geleerde lessen op. Om al deze resultaten goed in aan kaart te brengen en beschikbaar te maken voor andere scholen in Nederland vinden er twee elkaar aanvullende onderzoeken plaats.

Sinds de start van de regeling wordt er door SEO en ResearchNed onderzoek gedaan naar de effecten van IIO, bijvoorbeeld op de arbeidsproductiviteit, onderwijskwaliteit en op werkdruk. Naast deze effecten zijn er nog meer waardevolle lessen en ervaringen op te halen, zoals de verschillende verander- en innovatiestrategieën waarmee scholen experimenteren. Om dit in kaart te brengen vindt er vanaf april 2014 een aanvullend kwalitatief onderzoek plaats door het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam

Binnen de experimenten van InnovatieImpuls Onderwijs zijn er namelijk in de afgelopen jaren veel activiteiten in gang gezet. Al die activiteiten binnen scholen hebben een uiteenlopende reeks van resultaten opgeleverd, variërend van concrete nieuwe aanpakken en organisatievormen tot nieuw elan in scholen. Naast concrete opbrengsten voor scholen leveren de ervaringen binnen de IIO Experimenten ook inzicht in de aanpak van veranderprocessen in scholen en in voorwaarden die daar een rol bij spelen.

De doelen van het kwalitatieve onderzoek zijn daarom als volgt:

  • zichtbaar maken wat de opbrengsten zijn van vier jaar IIO;
  • zichtbaar maken van succesvolle en minder succesvolle innovatiestrategieën en -aanpakken;
  • individuele ervaringen en praktijkvoorbeelden van scholen vertalen naar veranderkundige strategieën;
  • een volledig beeld bewerkstelligen van het proces en de effecten door aan te sluiten bij het lopende onderzoek.

Van deze opbrengsten kunnen zowel IIO-scholen als andere scholen veel van elkaar leren. Door het uitwisselen en bespreken van ervaringen met het innovatieproces en de opbrengsten daarvan kunnen deelnemers aan IIO zicht krijgen op effectieve aanpakken en randvoorwaarden. Dit kan vervolgens het innovatieproces op de eigen school weer voeden.

Starten met focusgesprekken

In de maanden april en mei worden er enkele focusgesprekken georganiseerd waarin de aanpakken en opbrengsten op schoolniveau gedeeld en besproken worden. De onderzoekers leiden deze focusgesprekken, met als doel om de inzichten die naar boven komen, vast te leggen. Samen geven deze onderzoeken hopelijk een totaalbeeld van alle geleerde lessen, resultaten, verhalen, effecten en uitkomsten van IIO. Uiteraard wordt dit gedeeld met andere geïnteresseerde scholen die hier ook van kunnen leren!

Binnenkort volgt meer informatie over het onderzoek en de planning. Houd de website van IIO in de gaten of mail Nora van der Linden voor meer informatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kwalitatief-onderzoek-iio-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kwalitatief-onderzoek-iio-van-start/