Onderwijs Pionier van het jaar 2014

Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst van Onderwijs Pioniers 2013-2014 op kasteel Nyenrode is de Pionierstrofee uitgereikt aan Per-Ivar Kloen met zijn project ‘FABklas’. 


  • Betrokken KL'ers
27 mei 2014

Bekijk de foto's

Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst van Onderwijs Pioniers 2013-2014 op kasteel Nyenrode is de Pionierstrofee uitgereikt aan Per-Ivar Kloen met zijn project ‘FABklas’. 

Alle pioniers met in het midden de winnaar van de Pioniers Trofee.

De slotbijeenkomst gaf alle 39 Pioniers uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid hun eigen initiatieven te presenteren aan een groot publiek tijdens de Pioniersparade. Zij lieten zien wat ze een jaar lang met en van elkaar geleerd hebben en hoe zij dit leerproces hebben vormgegeven. Tien van hen waren door hun collega-Pioniers geselecteerd om hun initiatief te pitchen op het podium en kans te maken op de Pionierstrofee.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Onderwijscoöperatie, de vakbonden, de arbeidsmarktplatforms en twee Leraren van het Jaar, wees uiteindelijk FABklas aan als winnaar van de Pionierstrofee. In dit project werken leerlingen met moderne technologische ontwikkelingen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid als motor van het leren. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van kinderen, waarbij zij tegelijkertijd de benodigde 21st century-skills ontwikkelen. De jury heeft dit initiatief als winnaar gekozen omdat de FABklas op een bijzondere en creatieve wijze jaargangen en niveaus doorbreekt, innovatief en vakoverstijgend is en bovendien al veel draagvlak binnen en buiten de school heeft gecreëerd.

Zelf meedoen?
Ben je leraar in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs en heb je een goed idee? Meld je dan vóór 1 juni aan als Onderwijs Pionier voor het schooljaar 2014-2015 via www.onderwijspioniers.nl

De prachtige Nyenrode Business Universiteit.
Live muziek.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pionier-van-het-jaar-2014/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pionier-van-het-jaar-2014/