Betrek studenten nu meteen bij oplossingen voor coronadruk

9 februari 2021

De signalen over de mentale conditie van studenten zijn alarmerend. Wat gaan we daaraan doen? Volgens Kennisland is het cruciaal om studenten direct mede-eigenaar te maken van de oplossingen die zij nodig achten voor een beter welzijn en meer perspectief. Lees hieronder hoe we dat gaan aanpakken. Ook OCW en de minister hoeven daar niet meer van overtuigd te worden. Minister Van Engelshoven zegt: “Ik hoop dat er snel meer ruimte komt voor het mbo en hoger onderwijs. Zodra de omstandigheden het toelaten moet het onderwijs vooraan staan om meer mogelijk te maken.” 

De Jongeren Denktank Coronacrisis van de SER heeft eveneens eind januari de noodklok geluid met een niet te onderschatten advies: 

“Betrek jongeren bij de oplossingen en durf creatief te zijn. […] Het actief opzoeken van die creativiteit kan niet alleen leiden tot nieuwe, slimme oplossingen, maar ook tot meer betrokkenheid.”

Met studenten aan de ontwerptafel

Dit advies raakt aan een bredere onderstroom in de samenleving en zeker ook in het onderwijs rondom de vraag hoe we in de 21e-eeuwse kennissamenleving omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Volgen we de klassieke bureaucratische top-downstructuren waar vooral beleidsmakers achter tekentafels de oplossingen voor de weerbarstige praktijk bedenken? Of richten we processen in die meer recht doen aan de complexiteit en snelle veranderingen in onze leefwereld?Laten we dit probleem te lijf gaan op een manier die recht doet aan de complexiteit en snelle veranderingen in onze leefwereld. Laten we de enorme potentie aanspreken van de betrokkenen zelf. Processen die de enorme potentie van mensen zelf aanspreken om de juiste richting te bepalen. 

Wij pleiten daar niet alleen voor, we werken hier ook al jaren met hart en ziel aan.++Samen vernieuwenLees hier hoe we al ruim twintig jaar werken aan het verbeteren van de samenleving samen met de betrokkenen van maatschappelijke vraagstukken. En juist die praktijkervaring geeft ons het vertrouwen dat we in een crisis als deze moeten doorpakken en niet vervallen in oude reflexen. Niet wachten tot de trage beleidsmachine dé perfecte one-size-fits-alloplossing heeft gevonden die ‘over het veld uitgerold kan worden’, maar nu meteen in actie komen en met studenten aan de ontwerptafel gaan zitten.

 

Het is geen makkelijke tijd voor studenten.
Studenten met mondkapjes

Het is geen makkelijke tijd voor studenten.

Maker: Gustavo Fring

Rechten:

Download
Het is geen makkelijke tijd voor studenten.

Kennis uitwisselen en pionieren in labs

Concreet betekent dat bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen een leer- en experimenteeromgeving opzetten in de vorm van een serie online Labs. In die Labs werken studenten samen aan ideeën én experimenten om oplossingen te vinden voor de gevolgen van coronadruk, onder andere stress en eenzaamheid. Door middel van peer-to-peer coaching en het aanjagen van nieuwe netwerken ontstaan lerende gemeenschappen rondom dit thema. Deze groepen delen inzichten, kennis en ervaringen om sneller vooruit te komen. Alleen al dit proces vormt op zichzelf een rijke leerschool waar studenten sterker uitkomen. En de kennis die dit oplevert kan vervolgens met het hele onderwijsveld gedeeld worden.Alleen al dit proces vormt op zichzelf een rijke leerschool waar studenten sterker uit komen. En de kennis die dit oplevert kan vervolgens met het hele onderwijsveld gedeeld worden.

Het is geen rocket science maar het vergt wel lef van onderwijsinstellingen om met zo’n aanpak aan de slag te gaan. En het is niet alleen een crisisaanpak, maar een goede vingeroefening om verbeteringen met draagvlak onder studenten ook in de toekomst vorm te geven. Kennisland heeft daarom de handen ineen geslagen met TIAS GovernanceLAB++TIAS GovernanceLABHet GovernanceLAB is een open platform waarin wetenschappers van TIAS samenwerken met partners uit de praktijk aan onderzoek, aan ontwikkeling van kennis en aan de toepassing daarvan op het gebied van governance. Lees meer .

Het perspectief voor studenten is de komende periode nog zeer beperkt en het uithoudingsvermogen wordt steeds meer op de proef gesteld. Daarom willen we graag zo snel mogelijk aan de slag gaan! We gaan graag met één of meer hbo- en/of mbo-instellingen in gesprek over hoe we samen een Student Solutions Lab #Corona kunnen opzetten. 

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur onderwijsvernieuwing Kimon Moerbeek via km@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/betrek-studenten-nu-meteen-bij-oplossingen-voor-coronadruk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/betrek-studenten-nu-meteen-bij-oplossingen-voor-coronadruk/