Op naar krachtige netwerken binnen de AOb

Er zijn verschillende redenen waarom mensen lid worden van een vakbond of een beroepsorganisatie: collega’s uit heel Nederland ontmoeten, (werk)ervaringen en vernieuwende ideeën met elkaar uitwisselen, cao-onderhandelingen ondersteunen of hulp bij arbeidsconflicten. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is de vakbond én beroepsorganisatie van onderwijsprofessionals en wil zijn leden graag betrekken, verbinden en ‘empoweren’. Wij onderzoeken samen met MOVE.nu en AOb-leden hoe zij dat het beste kunnen doen en hoe ze kennis beter kunnen verspreiden binnen de bond.


header_img
AOb-netwerk

We onderzoeken hoe we bestaande netwerken kunnen versterken en beter kunnen faciliteren.

Rechten:

Download
2023

Leden van de AOb++AOb-ledenMet ruim 83 duizend leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij de organisatie. Samen met andere leden zetten zij zich in voor het onderwijs en hebben op allerlei manieren onderling contact binnen dit netwerk. De AOb vindt het belangrijk dat onderwijsprofessionals op een laagdrempelig manier met elkaar in contact zijn en ondersteunt graag de totstandkoming en continuïteit van (in)formele netwerken tussen zijn leden. Maar welke ‘netwerkbehoefte’ leeft er bij de leden? Op welke wijze komt de onderwijsprofessional in contact met andere professionals? En hebben leden bijvoorbeeld behoefte aan digitale ondersteuning in de vorm van een passende netwerktool? De AOb vroeg Kennisland en MOVE.nu++MOVE.nuAl 22 jaar actief middenin het onderwijsveld. Professionalisering, met name op het gebied van digitalisering, heeft binnen hun werkzaamheden altijd centraal gestaan. Meer info om een overzicht te maken van de gewenste netwerkondersteuning voor leden en van laagdrempelige (digitale) toepassingen om in te zetten. 

Onze aanpak bestaat uit twee fases: 1) verkenning van bestaande en wenselijke netwerkstructuren door middel van een waarderende aanpak en 2) actieonderzoek naar lerende netwerken. In de verkenningsfase gaan we het land in en halen we verhalen in de regio’s op bij AOb-rayons++AOb-rayonsDe AOB is regionaal verdeeld over vijf rayons. Met kantoren in Groningen, Deventer, Rotterdam en Eindhoven staan zij dichtbij de scholen en de leden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.. Om zicht te krijgen op de huidige en gewenste wijze van samenkomen organiseren we drie rayonbijeenkomsten bestaande uit actieve leden, rayonbestuurders en sectorconsulenten++SectorconsulentenIn elke regio zijn er verschillende consulenten actief voor de AOb. Dit zijn vaak docenten die naast hun baan ongeveer één dag per week voor de AOb in touw zijn.. Vooraf sturen we de deelnemers een online canvas met vragen op ter voorbereiding op de fysieke bijeenkomstWe verkennen bestaande en wenselijke netwerkstructuren door middel van een waarderende aanpak.

 

Netwerkcanvas
Netwerkcanvas

Maker: Kennisland

Rechten:

Klik op de afbeelding om het canvas te openen (PDF).

 

In dit canvas vragen we naar de huidige vormen van netwerken binnen de AOb, welke netwerkbehoeften er zijn, goede voorbeelden en uitdagingen van huidige netwerken en communicatiemiddelen die AOb-leden onderling doorgaans gebruiken. Tijdens de fysieke bijeenkomsten zullen we voortborduren op deze vragen en een Rich picture++Rich pictureMet een Rich picture kun je op een creatieve manier de belangrijkste relaties en elementen van een (complex) vraagstuk illustreren. Op deze manier komen verhalen tot leven én beter in beeld. als werkvorm inzetten om de verhalen tot leven te brengen. 

Actieonderzoek naar lerende netwerken

Een samengestelde groep van afgevaardigden uit ieder rayon komt steeds samen met Kennisland en MOVE.nu in een leerteam om te reflecteren op de opgehaalde rode draden. Op welke wijze kan een netwerk beter samenwerken, en meer verbinding en zichtbaarheid creëren? Welke creatieve verbeteringen bedenkt dit team om het netwerkproces binnen het eigen AOb-netwerk te verbeteren? We delen goede voorbeelden en kijken hoe we die kunnen versterken.We delen goede voorbeelden en kijken hoe we die kunnen versterken. Binnen de bijeenkomsten van netwerkbegeleiders wisselen we ervaringen uit met bestaande digitale producten en nieuwe prototypes, en testen we de bruikbaarheid. Zo zorgen we voor vernieuwingen met draagvlak in de organisatie, die blijvend zijn en continu worden verbeterd. 

Zo draagt Kennisland bij aan het ontmoeten en verbinden van onderwijsprofessionals in krachtige netwerken.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Faduma Mukhtar via fm@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/op-naar-krachtige-netwerken-binnen-de-aob/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/op-naar-krachtige-netwerken-binnen-de-aob/