Netwerk en maatwerk voor jongeren

Het onder anderen door Kennisland geschreven artikel in Zorg en Welzijn over het MKB Netwerkproject voor jongeren

Download
Publicatie
09 oktober 2008

Artikel in Zorg en Welzijn nr.10
door Frank van IJzerloo, Constant Hijzen (KL) en Clara Pels.

Jongeren met meerdere problemen vallen vaak tussen wal en schip. Het MKB Netwerkproject koppelt jongeren die door hulpverlenende instanties zijn opgegeven of onvoldoende worden geholpen aan volwassenen die ze kunnen helpen.

Download rechts het hele artikel (pdf) en kijk op www.zorgwelzijn.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/netwerk-en-maatwerk-voor-jongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/netwerk-en-maatwerk-voor-jongeren/