Kennisland tekent Green Deal Aardgasvrije Wijken

Green Deals zijn samenwerkingsovereenkomsten rondom de duurzame economie die worden ondersteund door de rijksoverheid. Met deze Green Deal wordt beoogd om de creativiteit, kennis en kunde van groepen burgers, netwerkbeheerders, gemeenten, provincies, kennisinstellingen en andere organisaties in te zetten voor de duurzaamheidstransitie.


header_img
Minister Kamp

Minister Kamp tijdens de presentatie van de overeenkomst.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Minister Kamp tijdens de presentatie van de overeenkomst.
14 maart 2017

Met het tekenen van het klimaatakkoord in Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd aan het beperken van de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius. Om dit te bereiken is het zaak om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel af te bouwen. Onderdeel hiervan is het afkoppelen van de gebouwde omgeving van het gasnet. Alternatieve manieren om huizen te verwarmen, zoals het gebruik van restwarmte van industrieën, geothermische warmte of het gebruik van groene energie, worden in combinatie met warmte-isolatie ingezet als duurzaam alternatief.

Dat deze transitie niet over één nacht ijs gaat is duidelijk. Met de Green Deal Aardgasvrije Wijken++PersberichtLees het persbericht over de Green Deal. wordt geambieerd om gezamenlijk knelpunten in de wet- en regelgeving op het gebied van gasaansluiting aan te pakken, nieuwe markten te creëren voor toepassingen rondom warmtevoorziening en isolatie, de informatievoorziening rondom aardgasvrije wijken te verbeteren en samenwerking met inwoners voor elkaar te krijgen. Minister Kamp lichtte tijdens de presentatie van de overeenkomst toe dat dit segment wat hem betreft urgentie heeft:

“Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”

Kennisland heeft zich door het ondertekenen van deze Green Deal actief verbonden aan de warmtetransitie++WarmtetransitieMet het begrip warmtetransitie wordt gerefereerd aan de overgang waarbij andere warmtebronnen worden ingezet, in plaats van aardgas. in de vorm van aardgasvrije wijken. Wij bieden onze kennis en expertise aan rondom vraagstukken over open overheid.++Open overheidKL werkt aan een open overheid met Nederlandse overheden. We passen hierin verschillende strategieën toe. Lees bijvoorbeeld hoe we dit doen via onze labs in de case Labs: proeftuinen in terra incognita. Ook zetten we open data in voor dit doel. Lees daarover de Open Data Reader.Wij bieden onze kennis en expertise aan rondom vraagstukken over open overheid. Dat doen we in samenwerking met het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Open overheid is een basisprincipe voor een democratische en innovatieve overheidsorganisatie die effectief kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Een open manier van werken voor overheden houdt in dat ze actief informatie delen en interactie en kennisdeling opzoeken met burgers. Openoverheid-principes zorgen er in de basis voor dat overheden effectiever met elkaar, samenwerkingspartners en inwoners kunnen communiceren.

Voor de Green Deal Aardgasvrije wijken passen we dit concept toe door te werken met ‘pilotwijken’. Deze wijken vormen een praktisch onderzoeksterrein om uit te vinden welke strategieën gemeenten kunnen toepassen om op een open manier met bewoners samen te werken voor de overgang naar een aardgasvrije wijk. Door de vraagstukken van open overheid en aardgasvrije wijken te koppelen, worden beide uitgediept en verder gebracht.

Voor deze Green Deal organiseert Kennisland een leerprogrammaDoe mee met het leerprogramma Open Overheid in Aardgasvrije Wijken! ‘Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije Wijken’. Klik hier om meer te lezen over dit leerprogramma. Gemeenten kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 7 april 2017.

Dit leerprogramma is mogelijk gemaakt door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-tekent-green-deal-aardgasvrije-wijken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-tekent-green-deal-aardgasvrije-wijken/