Mediawijsheid: het onderzoeksverslag

Van november 2007 tot en met februari 2008 heeft Kennisland in opdracht van het Ministerie van OCW en de kwartiermakersgroep voor het Mediawijsheid Expertisecentrum onderzoek gedaan naar Nederlandse Initiatieven op het gebied van Mediawijsheid.


  • Betrokken KL'ers
5 mei 2008

Van november 2007 tot en met februari 2008 heeft Kennisland in opdracht van het Ministerie van OCW en de kwartiermakersgroep voor het Mediawijsheid Expertisecentrum onderzoek gedaan naar Nederlandse Initiatieven op het gebied van Mediawijsheid. Dit onderzoek heeft twee eindproducten opgeleverd: de website www.mediawijsheidkaart.nl met een overzicht van initiatieven op het gebied van Mediawijsheid en een kort onderzoeksverslag met een aantal aanbevelingen over toekomstige activiteiten op het terrein van mediawijsheid.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/mediawijsheid-het-onderzoeksverslag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/mediawijsheid-het-onderzoeksverslag/