Nieuw project: Zorgeloost

Met Zorgeloost gaat Kennisland in drie Amsterdamse buurten in gesprek met buurtbewoners en andere betrokkenen om inzicht te krijgen in hoe ‘zorgen voor elkaar’ nu in deze buurten eraan toegaat en hoe dit beter kan. Daarnaast wordt gekeken hoe zorg op dit moment in deze buurten is georganiseerd en hoe dit anders kan met de ervaringen van de bewoners als uitgangspunt.


5 april 2018

Met de decentralisaties++DecentralisatiesLees hier meer over het doel van decentralisaties en wat het betekent.   in 2015 zijn onder andere de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten verschoven. Sindsdien zijn gemeenten zoekend naar manieren om de beloften – onder andere het efficiënter en effectiever organiseren van zorg en een zorgaanbod op maat – van de decentralisaties waar te maken. Met Zorgeloost++ZorgeloostMeer weten over onze aanpak bij Zorgeloost? Lees hier verder. creëert Kennisland samen met buurtbewoners en andere betrokkenen inzicht in hoe ‘zorgen voor elkaar’ nu in buurten eraan toegaat en hoe dat anders of beter kan.

Samen met Stadsdeel Oost, de Zorggroep Amsterdam Oost, Dynamo en de Alliantie Wijkzorg Oost gaat Kennisland in de drie Amsterdamse buurten Amsteldorp, Jeruzalem en de Indische Buurt in gesprek met bewoners, hulpverleners, ambtenaren, bestuurders en sleutelfiguren uit de buurtWe kijken hoe zorg op dit moment in de buurt geregeld is en hoe het er anders uit kan zien.. Door middel van deze gesprekken creëren we inzicht in de manier waarop en van wie bewoners graag hulp, ondersteuning of zorg ontvangen en op welke manier vrijwilligers of mantelzorgers die hulp graag geven.

Daarnaast kijken we hoe zorg op dit moment in de buurt geregeld is en hoe het er anders uit kan zien. We bedenken nieuwe handvatten of manieren die de verbinding tussen de verschillende groepen in de wijk versterkt, we onderzoeken hoe we kunnen stoppen met datgene wat niet werkt en we brengen onze nieuwe ideeën in de praktijk door er actief mee te oefenen.

Wil je ook aansluiten bij Zorgeloost? Neem dan contact op met Wieteke via wv@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-zorgeloost/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-zorgeloost/