Onderwijs Pioniersdag 3: je impact vergroten

45 leraren met een innovatief onderwijsidee kwamen voor de derde keer bij elkaar om stappen te zetten met hun initiatief en leerproces als pionier.


  • Betrokken KL'ers
24 januari 2014

“De energie die ik krijg van deze Pioniersbijeenkomsten is enorm. Iedereen is zo gedreven en wil graag leren”, aldus een Pionier tijdens de derde Onderwijs Pioniersdag op woensdag 22 januari op vo-school UniC in Utrecht. 45 leraren met een innovatief onderwijsidee kwamen voor de derde keer bij elkaar om stappen te zetten met hun initiatief en leerproces als pionier. De bijeenkomst stond in het teken van impact vergroten. Hoe maak je je initiatief groter, beter of duurzamer?

Voorafgaand aan de Pioniersdag hadden de Pioniers de opdracht gekregen om een toepasselijke communicatie-uiting te maken voor hun project. Belangrijke aspecten daarbij waren publiek, inhoud, vorm en verspreiding. De flyers, posters, filmpjes en nieuwsbrieven die de Pioniers meenamen vormden de conversation starter in de expeditiegroepjes. Waar sta je met je initiatief? Lukt het om andere mensen enthousiast te maken voor je concept? Hoe zet je obstakels om in kansen? De Pioniers gingen met elkaar in gesprek over het beter, effectiever of duurzamer maken van hun initiatief.  

Verschillende fasen van pionieren

Voor pionieren bestaat niet één recept of één vaste route. Pionieren is een proces van uitproberen, delen, testen, reflecteren en verbeteren. De 39 initiatieven en hun Pioniers bevinden zich dan ook allemaal in een andere fase. Zo vertelde Pionier Henri Deten dat zijn concept ‘Ik kies voor mijn beroep’ volgende week in een slotfase komt. “Maar er zijn genoeg uitdagingen voor de toekomst”, zei Henri. Ook het project van Per-Ivar Kloen, ‘de FAB-klas’, loopt als een trein. “Hopelijk heeft over vijf jaar iedere school een FAB-klas!”. Jos Stokman, initiatiefnemer van ‘Vakmanschap en meesterschap in het mbo’, zag nog wel ruimte voor verbetering in zijn pionierswerk. “Ik moet meer collega’s betrokken krijgen, nog meer durven en doen!”.

Open Space

Na de maaltijd was het tijd voor een Open Space-sessie. Pioniers konden thema’s aandragen die hen aan het hart gingen en waar ze graag met anderen over in gesprek wilden gaan. De andere Pioniers konden zich in twee rondes ergens bij aansluiten, maar ook rondlopen om aan meerdere gesprekken bij te dragen. Nils Visser, initiatiefnemer van ‘De Fantasten’, verzamelde een grote groep Pioniers om zich heen door zijn thema ‘Verhaal en spel in de les’. Ook vond er een interessante discussie plaats over geld: mag je als initiatiefnemer in de toekomst ook geld vragen voor je ideeën, zodat je ze verder kunt ontwikkelen of verspreiden? In welk geval is dat ethisch verantwoord en wanneer niet? De groep vond dat je niet meteen bezig moet zijn met wat je er later mee zou kunnen verdienen; ontwikkel nu jezelf en deel je ideeën en stappen met anderen. Wanneer je er iets mee verdient, kun je echter wel met een project doorgaan en het uitbreiden.

De Pioniers gingen met veel energie en inspiratie naar huis om de komende tijd verder te werken aan hun initiatief. In maart vindt alweer de laatste Pioniersdag plaats. Deze dag staat in het teken van duurzame verandering en voorbereiding op de slotdag op het kasteel van Business Universiteit Nyenrode. Bekijk hier filmpjes van enkele pioniers uit het primair onderwijs (schooljaar 2012-2013).

Onderwijs Pioniers in het kort

Onderwijs Pioniers is een programma dat leraren ondersteunt die het heft in handen nemen om in hun eigen werkomgeving iets nieuws te realiseren en zo het onderwijs op hun school te verbeteren. Een jury heeft in het voorjaar 39 uiteenlopende vo- en mbo-initiatieven geselecteerd uit meer dan 70 aanmeldingen. Deze initiatieven ontvangen een budget van 5.000 euro en worden een jaar lang ondersteund. De begeleiding bestaat uit vier Pioniersdagen en coaching. Bovendien bouw je als Pionier een nieuw, waardevol netwerk op. Aan het eind van het Pioniersjaar wordt tijdens een feestelijke slotbijeenkomst aan één initiatief de Pionierstrofee uitgereikt. 

Meer informatie over Onderwijs Pioniers: www.onderwijspioniers.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniersdag-3-je-impact-vergroten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniersdag-3-je-impact-vergroten/