‘De kracht van Sociale Innovatie’

31 januari 2014

Zo luidt de titel van het zojuist verschenen advies van de AWT (adviesraad voor wetenschap en technologiebeleid). In opdracht van OCW en EZ beantwoordt de AWT de volgende vraag: wat moet er precies worden verstaan onder sociale innovatie en heeft de overheid hierin een rol te vervullen?

Het rapport van 65 pagina’s gaat in op de verschillende definities van sociale innovatie, de ontwikkelingen rondom dit concept in Europa, de bestaande initiatieven in Nederland (waarin ook KL en SINN aan bod komen), en een duidelijke set van aanbevelingen voor de Nederlandse overheid.

Het advies van de AWT is precies in lijn met waar Kennisland al lang voor pleit en aan werkt in de praktijk, namelijk dat een bredere definitie van sociale innovatie die aansluit bij de Europese ontwikkelingen volop kansen biedt voor de Nederlandse samenleving. Sociale innovatie wordt door de raad als een waardevolle aanvulling gezien op hoe er nu over innovatie, economie en de participatiesamenleving wordt gedacht.

De raad roept de overheid op sociale innovatie te adopteren en te agenderen door de huidige definitie te verruimen en actief aansluiting te zoeken bij Europa op dit terrein. Verder zou de overheid experimenteerruimte voor sociale innovatie moeten creëren en sociale innovatie een plaats moeten geven in het innovatie- en kennisbeleid.

Lees ook het opinestuk ‘Nederland keert Europa de rug toe op gebied van sociale innovatie’, geschreven naar aanleiding van het eerder deze week verschenen rapport ‘Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt’ van Panteia en de Rotterdam School of Management.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/de-kracht-van-sociale-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/de-kracht-van-sociale-innovatie/