Innovaties: beter goed gejat

7 april 2022

Veel innovatietrajecten starten bij het ophalen van goede ideeën++OphalenOphalen van goede ideeën is niet per se verkeerd. We deden dit zelf ook bij de challenge Leven Lang Leven. Het belangrijke verschil was dat we hierbij mensen van buiten de zorg betrokken.. Lekker out-of-the-box met elkaar innoveren, niet gehinderd door voorafgaande verbeterpogingen. Maar als je weet wat je wilt verbeteren, is je startpunt niet het verzinnen van nieuwe ideeën: dan begin je beter met verzamelen wat er al is en ga je daarop door. 

Bij Kennisland werken we onder andere aan de transformatie naar een meer wendbare zorgsector. We zien veel partijen zoals ouderenzorginstellingen en ziekenhuizen, maar ook landelijke partijen, die anders willen werken. Dit is hard nodig aangezien er niet voldoende zorgprofessionals zijn voor de zorgvraag in de samenleving. Om anders te werken halen ze, netjes in co-creatie, ideeën op bij de zorgmedewerkers zelf. Welke vernieuwende ideeën hebben zij voor anders werken? Hier is natuurlijk niets mis mee, maar vallen we zo niet te veel in herhaling? En hoe vernieuwend zijn die ideeën eigenlijk?  

Not invented here

Er is al zoveel bedacht en gebrainstormd, er zijn zoveel nieuwe ideeën gestart++Nieuwe ideeënWe doen een greep: Actieleernetwerk, Zorginnovatie.nl en Zorg van Nu. , bijna evenzoveel nieuwe ideeën gestopt, en er zijn zoveel onderzoeken over wat zorgmedewerkers willen++OnderzoekBijvoorbeeld het SER-advies uit 2021 Aan de slag voor de zorg en het DSP-rapport (2022) Kansen voor anders werken.. Toch kijken we voor frisse nieuwe ideeën altijd weer naar binnen. Rondom zorgvernieuwing hangt een hoog not invented here’gehalte++Not invented hereFenna Heyning heeft het not invented here-syndroom doorontwikkeld naar een ‘it needs to be invented by a party that I trust’-syndroom.; het syndroom dat je denkt dat je alles zelf moet uitvinden. En naar andere innovaties kijkt en dan denkt dat het niet goed is, omdat het niet hier uitgevonden is en niet op de eigen unieke situatie past. 

Innoveren betekent ook: het vermogen om iets van buiten de organisatie te implementeren in je eigen omgeving.Innoveren betekent ook: het vermogen om iets van buiten de organisatie te implementeren in je eigen omgeving. Ansel en Torfing omschrijven dit treffend: 

‘’Innovation involves the creation of something new, but it does not have to be something entirely new that has not previously been seen anywhere on the planet earth. Sometimes innovation will stem from an invention of a completely new way of doing things, but innovation may also result from adoption and adaptation of innovative solutions created by others. Hence, it is not the source of innovation but the context of implementation that determines whether something is innovative. As long as something is new in the context in which it is introduced, it qualifies as innovation.’’

Co-creatie, maar niet steeds bij nul beginnen

Vooropgesteld: co-ontwerpen, co-creëren en co-analyseren is de kern van werken aan maatschappelijke vooruitgang. Maar dat betekent niet dat we elke keer opnieuw moeten beginnen. Samenwerken is nog steeds een vereiste voor duurzame verandering, maar je kan een paar stappen overslaan, en een paar valkuilen ontwijken, door geleerde lessen en bestaande innovaties mee te nemen in het innovatieproces. Beter goed gejat dan slecht bedacht. 

Samen onderzoeken welke bestaande innovaties voor je vraagstuk een oplossing zijn, versterkt je co-creatieproces. Medewerkers passen hun kennis, ervaring en expertise concreter toe dan wanneer ze opnieuw moeten beginnen. Wanneer je start met een bestaande innovatie en deze samen toepast op de eigen situatie, leer je wat hierin wel en niet werkt.Wanneer je start met een bestaande innovatie en deze samen toepast op de eigen situatie, leer je wat hierin wel en niet werkt. Zo maak je je eigen innovatieproces. 

Innoveren is implementeren

Deze oproep is voor iedereen die werkt aan vernieuwing en aan anders werken in de zorg in het bijzonder; aan de beleidskant en in de praktijk. Je begint nooit bij nul. Je gaat verder. Bouwt voort op wat er al is. Richt je co-creatieproces in als een co-implementatieproces, want innoveren krijgt pas waarde door implementeren. 

 


Zie je ook prachtige innovaties en manieren van anders werken die in jouw organisatie zouden passen? Wil je meer actie en starten met implementeren? Neem contact met mij op via fn@kl.nl en/of bekijk de regeling voor implementatiecoaches via ZonMw.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/innovaties-beter-goed-gejat/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/innovaties-beter-goed-gejat/