Leraren: als je verdeeld bent, word je overheerst

14 maart 2019

Gisteravond lanceerden de bekende leraaractivisten Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber in de De Balie het logische idee voor een landelijke, inclusieve beroepsvereniging voor leraren. Niet toevallig aan de vooravond van de eerste brede onderwijsstaking ooit. Daarmee komt er hopelijk een einde aan de tijd van verdeeldheid. De belangrijkste reden waarom een brede beroepsvereniging voor leraren een goed idee is, is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. De Romeinen wisten immers al: verdeel je vijand, en je zult heersen.

Het opmerkelijke bij leraren is dat er eigenlijk niet eens een ‘vijand’ nodig is om ze te verdelen; ze doen dit gewoon zelf. Vervolgens vragen de leraren zich af waarom ze weinig  grip krijgen op allerlei belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs, van inhoudelijke kwesties zoals curriculumontwikkeling tot eerlijke lonen over de verschillende sectoren heen. Het is eigenlijk geen wonder dat leraren keer op keer achter de feiten aanlopen.

Ruim tien jaar geleden bleek al uit het rapport Dijsselbloem dat leraren de decennia daarvoor nauwelijks waren betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. De afgelopen periode werd duidelijk hoe matig het gesteld is met de lonen van leraren in het primair onderwijs. Op dit moment woedt een heuse crisis vanwege het lerarentekort, mede omdat het lerarenberoep door een nieuwe generatie als niet aantrekkelijk wordt ervaren. Quelle surprise.

Daarom roep ik alle leraren op samenIk roep alle leraren op om samen de leiding te nemen over het onderwijs! de leiding te nemen++LerarenOntwikkelFondsKennisland initieerde tien jaar geleden het programma onderwijs pioniers, inmiddels Het LerarenOntwikkelFonds, om leraren weer de leiding te geven over de ontwikkeling van het onderwijs. Daarbij was ook een belangrijk uitgangspunt dat leraren uit verschillende sectoren mee kunnen doen, om de schotten tussen de sectoren te doorbreken. over de ontwikkeling van het vak en het onderwijs. Door samen te werken. Niet verdeeld te zijn. Dit is het moment!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/leraren-als-je-verdeeld-bent-word-je-overheerst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/leraren-als-je-verdeeld-bent-word-je-overheerst/