De kracht van kennis: lessen en inzichten over de samenwerking tussen kennisinstellingen en steden

Wat is er nodig om de samenwerking tussen kennisinstellingen en steden te versterken? In het kader van de City Deal Kennis Maken deed Kennisland het afgelopen jaar actieonderzoek om antwoord te vinden op deze vraag. Onze belangrijkste lessen en inzichten bundelden we in de publicatie 'De kracht van kennis'.

Download
Publicatie
header_img
De Kracht van Kennis

De papieren versie van de krant, met daarin lessen en inzichten van twee jaar CDKM, werd tijdens het event gepresenteerd.

Maker: Florencia Jadia

Rechten:

Download
De papieren versie van de krant, met daarin lessen en inzichten van twee jaar CDKM, werd tijdens het event gepresenteerd.
25 maart 2019

Op woensdag 20 februari kwam het netwerk van de City Deal Kennis Maken bijeen in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens deze bijeenkomst++Bijeenkomst met ministerLees hier meer over de inhoud van deze bijeenkomst. presenteerden de steden die deelnemen aan de City Deal de projecten waarmee zij de komende periode aan de slag gaan. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blikte vooruit op de volgende drie jaar om daarna aan te sluiten bij de speeddates, waarin de steden in drie rondes met elkaars initiatieven kennis maken. Kennisland presenteerde de publicatie ‘De kracht van kennis’. Het afgelopen jaar voerden we in het kader van de City Deal actieonderzoek uit rond de vraag hoe de samenwerking tussen kennisinstellingen en steden versterkt kan worden. De belangrijkste inzichten verzamelden we en delen we in de publicatie.

In de City Deal Kennis Maken++Actieonderzoek voor de City DealBenieuwd hoe we het actieonderzoek voor de City Deal aanpakten? Lees hier verder. werken negentien Nederlandse steden – vDoor interviews af te nemen en kennisbijeenkomsten te organiseren voor studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders en andere betrokkenen die projecten ondernemen waarin stad en kennisinstelling van elkaar profiteren, verzamelden we inzichten.an Maastricht, Tilburg en Rotterdam tot Amsterdam, Zwolle en Groningen – aan het tot stand brengen van een versnelling en versterking van de samenwerking tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s. Rond de vraag hoe die versterking kan plaatsvinden voerde Kennisland actieonderzoek uit. Door interviews af te nemen en kennisbijeenkomsten te organiseren voor studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders en andere betrokkenen die projecten ondernemen waarin stad en kennisinstelling van elkaar profiteren, verzamelden we inzichten.

De belangrijkste lessen presenteren we in de publicatie De Kracht van Kennis. Daarnaast blikt de publicatie terug op de eerste twee jaar City Deal Kennis Maken en worden er per deelnemende stad twee betrokkenen geportretteerd. De papieren exemplaren van de publicatie vonden gretig aftrek tijdens de bijeenkomst. Gelukkig is de publicatie ook digitaal te lezen. Bekijk de publicatie hier.

Wil je meer weten over het actieonderzoek voor de City Deal Kennis Maken? Neem dan contact met ons op!

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/de-kracht-van-kennis-lessen-en-inzichten-over-de-samenwerking-tussen-kennisinstellingen-en-steden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/de-kracht-van-kennis-lessen-en-inzichten-over-de-samenwerking-tussen-kennisinstellingen-en-steden/