Dit is de nieuwe directeur van Kennisland: Marieke van Doorninck

Vol trots stellen we Marieke van Doorninck voor. Ze volgt per 1 februari Nora van der Linden op als directeur van Kennisland. Haar ambitie is om de impact van Kennisland te vergroten door onze succesvolle aanpakken en lessen breder te verspreiden en de werkvelden waarin we actief zijn met elkaar te verbinden. Lokale aanpakken voor maatschappelijke problemen kunnen de inspiratie vormen voor oplossingen elders en in andere contexten, en zo bijdragen aan een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving. Daarnaast zal zij mede vorm geven aan de intensievere samenwerking tussen Kennisland, CAOP en Sardes. We kijken uit naar een mooie, nieuwe fase voor KL.


header_img
Marieke van Doorninck

Maak kennis met onze nieuwe directeur: Marieke van Doorninck

Maker: Roos Trommelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maak kennis met onze nieuwe directeur: Marieke van Doorninck
10 januari 2023

Marieke++Maak kennisBekijk hier haar LinkedIn-profiel en maak meteen een connectie. werkt graag aan langetermijnvisies gecombineerd met concrete acties in de praktijk die laten zien hoe het anders kan. Als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam werkte ze aan een indrukwekkende veranderagenda++VeranderagendaDoelen: De stad bereikbaar en betaalbaar houden, de omslag naar duurzame energie en een klimaatneutrale stad samen laten gaan met het versterken van klimaatrechtvaardigheid en Amsterdammers meer stem geven in besluitvorming.. Dit leverde veel mooie resultaten++VoorbeeldenZo organiseerde ze in samenwerking met Alex Brenninkmeijer het eerste burgerberaad over klimaat en lanceerde ze direct na de Russische inval in Oekraïne samen met zes organisaties het Actieplan ‘15% gas terug’ (winnaar van de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award). op, maar ze zag ook hoe de systeemwereld van de overheid, ondanks goede bedoelingen, soms niet goed aansluit bij de leefwereld van bewoners. Daardoor ontstaat weerstand tegen broodnodige verandering. Het is wat haar zo aanspreekt bij Kennisland: sociale bewegingen van onderop ondersteunen, ruimte maken, mensen zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving, werk en toekomst. 

“We hebben een wenkend perspectief nodig, een gezamenlijk verhaal over hoe een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving eruitziet. Dat verhaal wordt niet geschreven in Den Haag of op de universiteit. Het wordt gemaakt door mensen die in hun eigen leefomgeving, in hun werk, of op school de handen ineenslaan en een beweging in gang zetten. Ik zie in Kennisland de organisatie die dit belangrijke verhaal mede vorm kan geven.” 

Marieke zette“Veranderen door te doen is de leidraad in mijn politieke en maatschappelijke carrière met sociale en ecologische rechtvaardigheid als drijfveer.” in verschillende functies lokale projecten en ervaringen om in (internationale) beleidsbeïnvloeding. Zo heeft ze als adviseur Public Affairs bij de ngo La Strada International lokale hulpverleners getraind in internationale mensenrechten en de rechtspositie van slachtoffers. Zij werden zo de rapporteurs van de uitvoering en de impact van het mensenhandelbeleid. Bij ASKV/Steunpunt vluchtelingen vertaalde ze de ervaringen van cliënten in beleidsaanbevelingen. Als algemeen coördinator loodste ze de organisatie door grote veranderingen en maakte ze een professionaliseringsslag. 

“Veranderen door te doen is de leidraad in mijn politieke en maatschappelijke carrière met sociale en ecologische rechtvaardigheid als drijfveer.”

Marieke is – net als KL – waardegedreven, met veel ervaring en expertise op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en circulaire economie.Marieke is – net als KL – waardegedreven, met veel ervaring en expertise op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en circulaire economie. Ze beschikt over een groot netwerk van mogelijke samenwerkingspartners in en rondom de publieke sector. Met al haar ervaring is ze gewend om te werken aan bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige onderwerpen in complexe contexten met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen. Ze is niet bang om tegen de stroom in te zwemmen als dat nodig is voor verandering. En dat past heel goed bij Kennisland.

We zijn ervan overtuigd dat ze de gedroomde ambassadeur van ons gedachtegoed is en kunnen niet wachten om samen met haar te werken aan een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving.

 


 

Als directeur van Kennisland is Marieke ook lid van het managementteam van Stichting CAOP. Zij positioneert KL binnen het CAOP, vindt kansen voor synergie en bewaakt onze authenticiteit binnen dit grotere geheel. Lees hier meer over Stichting CAOP.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/dit-is-de-nieuwe-directeur-van-kennisland-marieke-van-doorninck/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/dit-is-de-nieuwe-directeur-van-kennisland-marieke-van-doorninck/