Even voorstellen: de KL Raad van Advies

De KL Raad van Advies bestaat uit mensen die hun sporen verdiend hebben op een of meerdere van de thema’s waarop Kennisland actief is. We hebben zes mensen toegevoegd aan onze nieuwe Raad van Advies die nu uit tien leden bestaat. Zij houden ons scherp, zijn ambassadeur van ons gedachtegoed en delen hun netwerk met ons. We zijn trots op onze RvA, daarom stellen we de leden graag aan je voor.


header_img
KL Raad van Advies

Liesbeth, Marc, Valerie, Tofik, Elijah, Benito, Liza, Mei Li, Rudy en Ruben

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Liesbeth, Marc, Valerie, Tofik, Elijah, Benito, Liza, Mei Li, Rudy en Ruben
8 december 2022

De leden van de Raad van Advies onderscheiden zich door hun heldere visie op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en de rol die KL daarin kan spelen. Ze houden ons scherp op onder andere inclusie, diversiteit, duurzaamheid, lerend vermogen en impact. Daarnaast zorgen ze voor een stevige verbinding met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Voorzitter van de Raad van Advies is Marc Vermeulen, hoogleraar strategie voor non-profitorganisaties aan de TIAS School for Business & Society van Tilburg University. Eerder was hij onder meer directeur van IVA Beleidsonderzoek en hoogleraar/directeur van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Hij combineert zijn (toegepast) wetenschappelijke werk met toezicht-Liza heeft een passie voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar prangende politieke vragen over vertegenwoordiging, diversiteit, intersectionaliteit, gendergelijkheid, sociale veiligheid en transnationalisme. en advieswerkzaamheden in de publieke en non-profitsector.

Valerie Frissen is directeur van het SIDN-fonds en bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden. Zij is nationaal en internationaal actief op het snijvlak van media, technologie, innovatie en creativiteit. 

Tofik Dibi is bestuursadviseur in Amsterdam Nieuw-West en activistisch schrijver, onder andere bekend van het autobiografische Djinn en theatervoorstelling Melk & Dadels. Daarvoor zat hij zes jaar lang in de Tweede Kamer voor GroenLinks. 

Liesbeth Bijvoet is zakelijk directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Onder haar verantwoordelijkheid vallen het Joods Museum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het Holocaust Museum. Zij maakte de overstap van de duurzaamheidssector naar de cultuursector en heeft veel ervaring opgedaan in zowel de profit- als de non-profitsector.

Elijah Alvares is sectorbestuurder FNV Young & United en secretaris van het Landelijk Netwerk Diversiteit & Inclusie van de PvdA. Daarnaast is hij projectleider Studentenzaken aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij zet zich in voor een sociaal rechtvaardige samenleving, waarin we handelen vanuit de overtuiging dat we met elkaar verbonden zijn. Elijah zet zich in voor een sociaal rechtvaardige samenleving, waarin we handelen vanuit de overtuiging dat we met elkaar verbonden zijn. 

Liza Mügge is universitair hoofddocent Politicologie en co-theme-leader van de ‘Diverse Europe’-groep van het Amsterdam Center for European Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Liza heeft een passie voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar prangende politieke vragen over vertegenwoordiging, diversiteit, intersectionaliteit, gendergelijkheid, sociale veiligheid en transnationalisme. Zij is medeoprichter van het internationale wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Politics & Gender

Benito Walker is vicevoorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) met een focus op jongereninspraak. Hij is lid van het SER-Jongerenplatform en voorzitter van Bureau Burgerberaad. Hij streeft naar een leefbare wereld voor jongeren en toekomstige generaties.Benito streeft naar een leefbare wereld voor jongeren en toekomstige generaties. Vanuit die gedachte was hij medeoprichter Youth for Climate.

Mei Li Vos is fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Ze kent Kennisland al sinds de oprichting eind jaren negentig. Mei Li werkte toen als onderzoeker voor de denktank Infodrome, die de de rol van informatietechnologie voor de overheid onderzocht. 

Ruben Nieuwenhuis is sociaal ondernemer en initiatiefnemer van Techgrounds, Boeren voor Buren, Dutch Edtech en CupolaXS (de techcampus in de Koepel van Haarlem). Hij is bovendien voormalig directeur van StartupAmsterdam en auteur van StartupCity.

Rudy van Belkom is directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Hij spreekt en schrijft over de impact van technologie op onze samenleving. De vraag is volgens hem niet welke toekomst we krijgen, maar welke toekomst we willen. Hij doet onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/even-voorstellen-de-kl-raad-van-advies/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/even-voorstellen-de-kl-raad-van-advies/