Eerste kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken: studenten voeren actieonderzoek uit

De City Deal Kennis Maken is in volle gang. Op vrijdag 1 juni vond de eerste kennisdelingsdag plaats. Met een team van 24 studentonderzoekers voerden we daar actieonderzoek uit om de belangrijkste lessen van de dag te verzamelen.


header_img
City Deal Kennis Maken - Kennisdelingsdag I

Studenten van verschillende opleidingen maken kennis.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Studenten van verschillende opleidingen maken kennis.
19 juni 2018

Op vrijdag 1 juni vond op de Hogeschool Leiden de eerste kennisdelingsdag++Terugblik kennisdelingsdagLees hier een uitgebreide terugblik op de eerste kennisdelingsdag. van de City Deal Kennis Maken++City Deal Kennis MakenIn de ‘City Deal Kennis Maken’ werken steden aan het versnellen en versterken van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen. Lees hier meer over het project. plaats. Met een bomvol programma van workshops, debatcafés en excursies werd er enthousiast kennis uitgewisseld – onder andere op het gebied van samenwerking tussen stadsbesturen en kennisinstellingen – tussen de aanwezige bestuurders, docenten, professoren, lectoren en studenten. Met een team van 24 studentonderzoekers haalden we de belangrijkste lessen van de dag op.

De City Deal Kennis Maken is in het leven geroepen om de synergie tussen stad en kennisinstellingen te versterken. Uiteraard spelen studenten daarin een onmisbare rol. Tijdens de kennisdelingsdag waren zij daarom aanwezig om mee te praten over de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen én actieonderzoek uit te voeren. Met studenten uit heel Nederland, onder andere van de Hogeschool Rotterdam, de HAN en de Universiteit Utrecht, haalden we op deze manier de belangrijkste inzichten en lessen van de dag op. Hieronder zetten we de drie meest waardevolle inzichten van de studenten op een rij.

1. Stedelijke uitdagingen vragen om interdisciplinaire aanpakken

Om de stedelijke opgaven van deze tijd aan te pakken, is het belangrijk dat er interdisciplinair samengewerkt wordt. “Hoe eerder studenten in aanraking komen met studenten van andere opleidingen hoe beterHoe eerder studenten in aanraking komen met studenten van andere opleidingen hoe beter.”, was dan ook één van de uitkomsten van een debatcafé onder leiding van Ivo Hendriks++InterviewIn aanloop naar de kennisdelingsdag namen we een interview af met Ivo Hendriks. Lees verder., programmamanager van de Sparkcentres van de HAN. In de Sparkcentres van de hogeschool gaan studenten van verschillende opleidingen samen met professionals en bewoners in een wijk aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Binnen dit programma gaat er al veel goed op het gebied van samenwerking tussen studenten, maar er liggen ook nog uitdagingen. Bijvoorbeeld wat betreft het organiseren van het onderwijs op zo’n manier dat interdisciplinaire projecten daarin een plek kunnen vinden. En het meekrijgen van docenten om praktijkgericht en interdisciplinair te werk te gaan.

2. Het mbo vervult een belangrijke rol in het versterken van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstelling

In de samenwerking tussen tussen kennisinstellingen en de stad lijkt de nadruk tot nu toe vooral te liggen op universiteiten en hbo’s. Maar juist ook in de samenwerking met mbo’s liggen kansen. In een sessie van Lara Ummels, kennismakelaar van de gemeente Leiden, en Paul Dirkse, wethouder voor onderwijs, sport en duurzaamheid ook in Leiden, werd het idee geopperd om de verbinding met mbo’s meer op te zoeken: samenwerking tussen stad en kennisinstelling moet niet alleen gaan over kennis – voornamelijk het terrein van universiteiten en hbo’s – maar ook over ondernemerschap. Daarin blinkt het mbo uit.

 

Tijdens een van de workshops.
City deal Deal Kennis Maken - Kennisdelingsdag I

Tijdens een van de workshops.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Tijdens een van de workshops.

 

3. Het inbedden van projecten waarin praktijk en onderwijs elkaar ontmoeten in curricula vormt grote uitdaging

EEen partner of opdrachtgever wil soms een thema behandelen dat schuurt met een curriculum, of er komt bij een opdracht een vaardigheid kijken die studenten al ruimschoots in de vingers hebben of juist nog niet genoeg.en veelgehoorde uitdaging gaat over het inpassen van interdisciplinaire, praktijkgerichte onderwijs in curricula. Zo zijn zulke opdrachten soms lastig te verenigen met lesroosters, bijvoorbeeld omdat ze niet gelijk lopen aan de andere vakken die studenten volgen. Of omdat ze op onconventionele tijdstippen plaatsvinden. Verder wil een partner of opdrachtgever soms een thema behandelen dat schuurt met een curriculum, of komt er bij een opdracht een vaardigheid kijken die studenten al ruimschoots in de vingers hebben of juist nog niet genoeg. In een sessie werd voorgesteld om dit vraagstuk eens andersom te bekijken: hoe zorg je ervoor dat het curriculum beter aansluit bij deze interdisciplinaire praktijkopdrachten? Een oplossing zou kunnen zijn om meer nadruk te leggen op leerdoelen en minder op de manier waarop die behaald worden. Zo ontstaat er ruimte in een curriculum.

Naast deze drie lessen haalden de studentonderzoekers nog meer inzichten op tijdens de kennisdelingsdag. Wil je hier meer over weten? Lees verder op de website van Agenda Stad.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-kennisdelingsdag-city-deal-kennis-maken-studenten-voeren-actieonderzoek-uit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-kennisdelingsdag-city-deal-kennis-maken-studenten-voeren-actieonderzoek-uit/