Forum Beroeps- onderwijs gaat debat aan over toekomstbestendig beroepsonderwijs

Vandaag hebben AWTI, het Rathenau Instituut, Kennisland, Hobéon, de Nationale Denktank en het Platform Bèta Techniek het Forum Beroepsonderwijs gelanceerd. Het doel is om een aantal richtinggevende principes te destilleren die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.


1 oktober 2015

Vandaag hebben de AWTI, het Rathenau Instituut, Kennisland, Hobéon, de Nationale Denktank en het Platform Bèta Techniek het Forum Beroepsonderwijs++Forum websiteBekijk hier de website van het Forum Beroepsonderwijs. gelanceerd. In een vijftal bijeenkomsten wil het Forum, bestaande uit betrokken mensen uit en rond het beroepsonderwijs, een bijdrage leveren aan het debat en de visieontwikkeling op toekomstbestendig beroepsonderwijs. Oud-Shell-CEO Jeroen van der Veer++Jeroen van der VeerLees meer over de voorzitter op Wikipedia. treedt op als voorzitter. Het Forum verwacht medio 2016 de opbrengsten van de debatten te kunnen presenteren. Het doel is om een aantal richtinggevende principes te destilleren die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.

Jeroen van der Veer:

“Nederland is in transitie. De dynamiek op de arbeidsmarkt is groot. Door onder andere nieuwe technologieën kunnen we nu nog niet voorspellen welke beroepen er over tien jaar zijn. Maar ook de studenten zijn veranderd: zij leren anders en niet meer alleen binnen de muren van een schoolgebouw en een bedrijf. Het Forum wil de lopende discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs ondersteunen. Wat is de nieuwe rol van het beroepsonderwijs? Zijn de juiste actoren op de juiste niveaus betrokken bij het onderwijs? Voldoen de huidige institutionele kaders en instrumenten nog wel?”

Eerste thema: diversiteit van studenten

De eerste bijeenkomst had als thema de diversiteit van de studentenpopulatie. De Nationale DenkTank deed onderzoek naar de studentenpopulatie van het mbo, en identificeerde een zestal“De studenten zijn veranderd: zij leren anders en niet meer alleen binnen de muren van een schoolgebouw en een bedrijf. Het Forum wil de lopende discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs ondersteunen.”
– Van der Veer
profielen. “In gesprekken met mbo’ers kwamen een aantal knelpunten naar voren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het Forum wilden wij vooral ook de studenten zelf aan het woord laten”, aldus Youssef el Bouhassani van de Nationale DenkTank. Tijdens deze eerste bijeenkomst gingen mbo’ers dus in gesprek met de Forumleden over onderwerpen als het lerarentekort, ruimte voor ondernemerschap en verplichte meeloopdagen.

Open dialoog

Er volgen hierna nog vier bijeenkomsten met als thema’s++Thema’sLees meer over de thema’s van de komende debatten (en de uitkomsten van het eerste debat) op forumberoepsonderwijs.nl.:
beroepsonderwijs en de regionale economie, veranderingen op de arbeidsmarkt, de school als lerende organisatie en de responsiviteit van beroepsonderwijs. Door middel van een open dialoog tussen betrokkenen van het beroepsonderwijs zoals leerlingen, docenten en schoolbestuurders, maar ook het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap, wil het Forum goede ideeën uit het werkveld uitlichten en analyseren. Het Forum pretendeert niet om een blauwdruk voor toekomstbestendig beroepsonderwijs vast te stellen, maar zal in de afsluitende bijeenkomst een aantal richtinggevende principes destilleren, die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/forum-beroepsonderwijs-gaat-debat-aan-over-toekomstbestendig-beroepsonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/forum-beroepsonderwijs-gaat-debat-aan-over-toekomstbestendig-beroepsonderwijs/