Meld je aan voor het Leraren- OntwikkelFonds!

Ben jij een po-, so- of vo-leraar en heb je een goed idee over hoe je jouw onderwijs kunt verbeteren? Dan zijn we op zoek naar je! Vanaf 7 oktober is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) gelanceerd om leraren te ondersteunen en te verbinden in het realiseren van hun eigen initiatieven voor beter onderwijs.


header_img
Lancering LerarenOntwikkelfonds

Sander Dekker lanceert het LerarenOntwikkelfonds op het Lerarencongres.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Sander Dekker lanceert het LerarenOntwikkelfonds op het Lerarencongres.
7 oktober 2015

Ben jij een po-, so- of vo-leraar en heb je een goed idee over hoe je jouw onderwijs kunt verbeteren? Dan zijn we op zoek naar je! Op 7 oktober is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) gelanceerd om leraren te ondersteunen en te verbinden in het realiseren van hun eigen initiatieven voor beter onderwijs. Let op: de deadline voor de eerste ronde is al op 2 november (selectie op 3 november)! Meld je dus direct aan of lees hieronder eerst meer over het LOF.

De leraar als spil en creatieve architect

De leraar is de spil en de creatieve architect van het onderwijsproces, in de klas en op de school. Het LOF wil de positie van leraren verder versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs.Het LOF wil de positie van leraren verder versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren worden in staat gesteld op eigen eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep als geheel.

Het LOF bouwt voort op de ervaringen uit het programma Onderwijs Pionier++Onderwijs PioniersLees meer over onze case ‘Onderwijsvernieuwing door Pionierende leraren’.s. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van de Onderwijscoöperatie. Kennisland maakt onderdeel uit van het programmateam en organiseert de Lerarenlabs++LerarenlabsLeerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samenkomen om van en met elkaar te leren. De labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat je initiatief en eigen ontwikkeling in een versnelling komen. op basis van de ervaringen met programma’s als Onderwijs Pioniers en InnovatieImpuls Onderwijs.

Ook staatssecretaris Sander Dekker ziet het LerarenOntwikkelFonds als een opschaling van Onderwijs Pioniers, die de slagkracht voor leraren(teams) vergroot om grotere initiatieven te realiseren en zo het onderwijs te verbeteren. Hij noemt tijdens de lancering van het fonds de verhalen van de Onderwijs Pioniers “fantastisch”Staatssecretaris Sander Dekker noemt tijdens de lancering van het fonds de verhalen van de Onderwijs Pioniers “fantastisch”.:

“Ik geloof heel erg dat verandering in het onderwijs een beweging is die van onderop en vanuit leraren zelf moet komen. De enige manier om weer kleine stapjes te zetten tot steeds beter onderwijs is om er zelf wat van te maken, initiatief te pakken en niet te wachten op signalen uit Den Haag. Ga aan de slag, ga gewoon beginnen!”

Hoe LOF leraren ondersteunt

Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief voor beter onderwijs. Als deelnemer ontvang je een jaar lang ondersteuning in de vorm van:

  • Een financiële bijdrage tot een maximum van 75.000 euro, bijvoorbeeld om uren vrij te kopen waarin je werkt aan de ontwikkeling van jouw initiatief;
  • Drie verplichte Lerarenlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samenkomen om van en met elkaar te leren. De labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat je initiatief en eigen ontwikkeling in een versnelling komen;
  • Facultatieve (regionale) Open labs, waarin je collega-deelnemers en coaches ontmoet die jouw initiatief verder kunnen helpen;
  • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren;
  • Een podium om jouw initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres;
  • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s die elkaar helpen om alle initiatieven te realiseren.

Na een jaar lang begeleiding blijf je als leraar natuurlijk betrokken bij het netwerk van het LOF. Hierin worden waar mogelijk ook de netwerken van andere programma’s, zoals Onderwijs Pioniers en InnovatieImpuls Onderwijs betrokken. Het samen ontwikkelen en het delen van kennis en ervaring zijn belangrijke ingrediënten van het LOF.Het samen ontwikkelen en het delen van kennis en ervaring zijn belangrijke ingrediënten van het LOF.

Aanmelden voor 3 november

Je kunt jouw initiatief indienen vanaf 7 oktober 2015. Er zijn dit schooljaar drie selectiemomenten (november, februari en mei) waarop de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst. De eerste selectieronde vindt plaats op 3 november.Wil je aan de eerste ronde meedoen? Dien dan snel je initiatief in vóór 3 november (dus uiterlijk 2 november)!

Meer informatie over het programma, de criteria en de voorwaarden voor deelname vind je op de website van het LOF.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-het-lerarenontwikkelfonds/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/meld-je-aan-voor-het-lerarenontwikkelfonds/