Kantelaars, bruggenbouwers en pioniers acceleren de mantelzorg

We brachten innovatieve sociaal ondernemers, experts en ‘kansengevers’ uit de wereld van de mantelzorg samen tijdens de Mantelzorg Acceleratie Dag. Zij wisselden kennis, ervaring en contacten uit, en onderzochten samen welke systeemveranderingen nodig zijn voor een beter mantelzorglandschap. Het ging onder andere over de wirwar aan beleid en regelgeving, en het gebrek aan waardering en betrokkenheid.


header_img
Schoolbord

Rechten:

Download
28 mei 2021

In samenwerking met Johnson & Johnson Benelux begeleiden Kennisland en de Sociale InnovatieFabriek tien innovatieve projecten rond mantelzorg in het kader van de Social Grow Sessions.++Social Grow SessionsNederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers. En steeds meer zorgtaken komen op het bordje van die mantelzorger te liggen. Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen? Lees verder
Van een slim fotolijstje als zorghulpmiddel tot een logeerhuis dat mantelzorgers ontlast. Ondanks dat ze op veel vlakken verschillen, lopen ze tegen dezelfde vragen aan. Daarom organiseerden we op dinsdag 11 mei de Mantelzorg Acceleratie Dag waar kantelaars, bruggenbouwers en pioniers vanuit de mantelzorgwereld kennis en ervaring uitwisselden.

Mantelzorgmakelaars++MantelzorgmakelaarOndersteunt mantelzorgers bij alles wat geregeld moet worden op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en het combineren van mantelzorg met werk., vernieuwers, experts van Vilans (landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg) en VWS, en (aanvullende) mantelzorgers++Aanvullende mantelzorgWordt door organisaties geleverd aan particulieren. Zij zijn recentelijk verenigd in het AMVN. kwamen af op de roep om de Social Growers verder te helpen. Het doel van de dag was accelereren: de mantelzorgvernieuwers een boost geven in de vorm van ervaring, kennis en netwerk. Niet alleen voor de tien initiatieven; we onderzochten ook welke systeemveranderingen essentieel zijn voor een beter mantelzorglandschap.  

De tien sociaal ondernemers hebben de afgelopen maanden het Nederlandse mantelzorglandschap en zijn knelpunten in kaart gebracht.De tien sociaal ondernemers hebben de afgelopen maanden het Nederlandse mantelzorglandschap en zijn knelpunten in kaart gebracht. Van fragmentatie aan beleid en regelgeving rond mantelzorg tot (onder)waardering van mantelzorg. Dit bracht hen tot vier prangende vragen die ze tijdens de acceleratiedag rond digitale tafels met verschillende ‘kansengevers’ uit het systeem verder wilden uitdiepen:

  1. Hoe vereenvoudig je de weg naar mantelzorgondersteuning?  
  2. Hoe organiseren we meer erkenning en gelijkwaardigheid van mantelzorgers bij zorgorganisaties?
  3. Hoe speel je als nieuw initiatief in op wat er om je heen gebeurt? 
  4. Hoe zorgen we naast de lokale en regionale initiatieven voor een landelijke beweging?

Tafel 1: Vereenvoudig de mantelzorg

Hilma van Slooten (Regie op Dementie) en Pier Tholen (MyWepp) vroegen zich af: Hoe vereenvoudig je de weg naar mantelzorgondersteuning? Zij gingen om de tafel met kansengevers vanuit het ministerie van VWS, een sociaal wijkteam en de thuiszorg. Het gaat volgens Caroline Godt (Sociale InnovatieFabriek) al mis op het moment dat iemand mantelzorgondersteuning aanvraagt“Aan het einde van de dag sta je er als mantelzorger alleen voor.”

“Mantelzorgers trekken vaak pas aan de bel als het te laat is en schakelen niet eerder hulp in. De verandering die we nodig hebben is dat we in staat zijn eerder met mantelzorgers in contact te komen.” 

Tafel 2: Erkenning en gelijkwaardigheid

In de ideale wereld van Karin de Roo (Logeerhuis) en Sandra Schouten (Mantelzorg Hulplijn) zijn mantelzorgers een gelijkwaardige partner in de zorg. “Aan het einde van de dag sta je er als mantelzorger alleen voor …”, verzucht Sandra, “… dat moet veranderen.” Karin voegt toe: 

“We moeten mantelzorgers niet alleen ondersteunen met middelen en potjes. Er moeten mensen verantwoordelijk zijn voor hún welzijn. Meer erkenning en gelijkwaardigheid start bij zorgopleidingen. Hier moet veel meer aandacht komen voor de positie en de manier van samenwerken met mantelzorgers.” 

Nicoline Vrouwe (Tandem Mantelzorg): “Er is een cultuuromslag nodig zodat zorgorganisaties ook naar de mantelzorgers van hun cliënten kijken en samen met hen optrekken. Bij iedere zorgorganisatie moet een mantelzorgcoach werken.” Moet er niet, net als de cliëntenraad en de ondernemingsraad, een mantelzorgraad komenMoet er niet, net als de cliëntenraad en de ondernemingsraad, een mantelzorgraad komen? voor dit onmisbare perspectief en voor het behartigen van hun belangen?

Tafel 3: Inspelen op je omgeving

Marie-Christine Vierhout (Genus Care) had de luxe om als enige Social Grower aan tafel te zitten met vier kansengevers uit verschillende hoeken. Een onderdeel van de dag was dat de Social Growers in silent witness mode gingen. Ze zette haar camera en microfoon uit, en ondertussen bespraken de kansengevers ideeën, bedenkingen en oplossingsrichtingen voor haar vraag. 

Marie-Christine: “Het werkt heel goed als andere mensen over jouw initiatief gaan praten waar jij bij zit.” Hoe zorg je er nou voor dat je initiatief een plekje binnen het systeem krijgt? Een goede tip kwam van Nick van Hagen (Informeles): “Probeer gelijkgestemden de informatie over je initiatief met elkaar te laten delen. Gemeente met gemeente, zorginstelling met zorginstelling. Op die manier creëer je vertrouwen in waar je mee bezig bent.”

Tafel 4: Een landelijke beweging

Er gebeurt veel op lokaal en op landelijk niveau, maar hoe maak je de verbinding“We zouden ons moeten verenigen. Maar hoe doe je dat in een landschap dat niet gewend is aan sociaal ondernemers?” daartussen? Monique Biloro (mark_us familiehof):

“Ik kwam erachter dat er op landelijk niveau meer gebeurt dan waar ik me bewust van ben. We zouden ons moeten verenigen om die overkoepelende en verbindende blik te versterken. Maar hoe doe je dat in een landschap dat niet gewend is aan sociaal ondernemers?” 

Er lijkt ook een tegenstelling te zijn: waar mantelzorg de afgelopen jaren is gedecentraliseerd, lijkt de organisatie van belangenbehartiging steeds centraler geworden, zegt mantelzorger en cliëntondersteuner Dîde Sörman. Dit verschil bemoeilijkt de samenwerking tussen de twee.

Het was een geslaagde dag waar zowel de sociaal ondernemers als de kansengevers veel aan hebben gehad. Het was mooi om te zien dat de verschillende perspectieven inderdaad een vollediger en genuanceerder beeld van de werkelijkheid opleveren. Tijdens de speeddate aan het eind spraken de deelnemers hun motivatie uit om hun krachten te bundelen voor een betere ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Sociaal ondernemer Hilma: “Het grootste cadeau dat ik vandaag ontving is de connectie met iedereen.”

 


 

Op 17 september 2021 organiseren we een groot event, de System Shaker Party met de Vlaamse en Nederlandse projecten én verschillende kansengevers, bruggenbouwers en experts uit de mantelzorgwereld samen. Maak je je ook graag druk om mantelzorg en ben je nieuwsgierig naar meer? Laat het ons weten via sz@kl.nl of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan houden we je op de hoogte.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kantelaars-bruggenbouwers-en-pioniers-acceleren-de-mantelzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kantelaars-bruggenbouwers-en-pioniers-acceleren-de-mantelzorg/