Kenniseconomie Monitor 2010 waarschuwt voor tegenstellingen

De Kenniseconomie Monitor 2010 waarschuwt voor maatschappelijke tegenstellingen die met de opkomst van de kenniseconomie kunnen toenemen. Als we niets doen, dreigen bijvoorbeeld tegenstellingen tussen jonge en oude generaties, hoger en lager opgeleiden en groei- en krimpregio’s de komende jaren toe te nemen. 


  • Betrokken KL'ers
2 oktober 2010

Op 1 oktober jl. heeft KL de Kenniseconomie Monitor 2010 gelanceerd. Na eerdere edities in 2003 en 2006 is opnieuw gekeken hoe de Nederlandse kenniseconomie ervoor staat. Nederland staat op de 8e plek. Denemarken en Zweden staan gezamenlijk bovenaan.

De Kenniseconomie Monitor 2010 waarschuwt voor maatschappelijke tegenstellingen die met de opkomst van de kenniseconomie kunnen toenemen. Als we niets doen, dreigen bijvoorbeeld tegenstellingen tussen jonge en oude generaties, hoger en lager opgeleiden en groei- en krimpregio’s de komende jaren toe te nemen. De Kenniseconomie Monitor 2010 analyseert deze tegenstellingen en komt met aanbevelingen hoe deze te overbruggen.

Foto’s van de presentatie met o.a. Mariëtte Hamer en Boris van der Ham staan online.

Lees meer en download de Monitor als PDF. Een papieren versie is te bestellen via info@kennisland.nl

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kenniseconomie-monitor-2010-waarschuwt-voor-tegenstellingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kenniseconomie-monitor-2010-waarschuwt-voor-tegenstellingen/