KL ambassadeur van Code voor Kinderrechten

Apps en games spelen een steeds grotere rol in het leven van kinderen. Digitale technologie levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar in het ontwerp van technologieën zijn vaak keuzes gemaakt die niet in hun belang zijn of hen zelfs kunnen schaden. Dat moet beter. Daarom onderschrijven wij (in deze Week van de Mediawijsheid) de code die is opgesteld door Universiteit Leiden en Waag.


header_img
Kind met VR-bril op

Maker: Julia M Cameron via Pexels

Rechten:

Download
9 november 2021

De Code voor Kinderrechten bestaat uit tien beginselen met praktische voorbeelden waarmee ontwerpers en ontwikkelaars de fundamentele rechten van kinderen kunnen waarborgen in digitale diensten zoals apps, games en onderwijsprogramma’s++Onderwijs en jeugdEen duurzame en inclusieve samenleving begint volgens ons bij de jeugd en in het onderwijs. Daarom werken we aan het vernieuwend vermogen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een ijkpunt in onze aanpakken is de leefwereld en het perspectief van jongeren en niet de systeemwereld van beleidsmakers, toetsontwerpers en methodefabrikanten. Lees meer . Bedrijven, overheden, organisaties en zelfstandigen die digitale diensten ontwerpen en ontwikkelen, krijgen concrete handvatten aangereikt om zich te houden aan de rechten van kinderen bij het ontwerpen en ontwikkelen van hun diensten.

De tien beginselen

  1. Zet het belang van het kind voorop bij het ontwerp. 
  2. Betrek kinderen en hun verwachtingen bij het ontwerp .
  3. Verwerk persoonsgegevens op een voor kinderen rechtmatige wijze. 
  4. Zorg voor transparantie op een voor kinderen begrijpelijke en toegankelijke manier. 
  5. Voer een op kinderrechten gebaseerde privacy impact assessment uit. 
  6. Zorg voor een kindvriendelijk privacyontwerp. 
  7. Voorkom het profileren van kinderen. 
  8. Voorkom te allen tijde economische exploitatie van kinderen. 
  9. Voorkom te allen tijde voor kinderen schadelijk ontwerp. 
  10. Ontwikkel richtlijnen voor de branche die zijn gericht op de bescherming van de belangen en rechten van kinderen.

In de code wordenKinderrechten moeten waarborgen dat kinderen voldoende vrijheid hebben om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij, terwijl ze worden beschermd tegen mogelijk schadelijke invloeden. de beginselen uitgebreid toegelicht en met voorbeelden geïllustreerd. Download hier de volledige Code voor Kinderrechten.

Waarom een code voor kinderrechten?

Kinderrechten moeten waarborgen dat kinderen voldoende vrijheid hebben om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij, terwijl ze worden beschermd tegen mogelijk schadelijke invloeden, zoals misbruik en verslaving. Participeren in de samenleving gebeurt steeds vaker met behulp van digitale diensten. Het is daarom belangrijk dat deze diensten op een kindvriendelijke wijze zijn ontworpen. 

De tien beginselen in de code zijn te herleiden naar de fundamentele rechten van kinderen in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind 1989 (IVRK) en gebaseerd op wet- en regelgeving. De beginselen zijn op zichzelf weliswaar geen juridisch afdwingbare regels, maar de onderliggende wet- en regelgeving is wel juridisch bindend.

Ga naar codevoorkinderrechten.nl voor meer informatie over deze belangrijke code.

 


 

Op 9 december 2021 organiseert Waag een publieksprogramma en gaan ze in gesprek met tech-ontwikkelaars, ontwerpers, ouders en partijen die keuzes maken over technologie voor kinderen. Aan bod komen dilemma’s in het ontwerpen van (de juiste) technologie voor kinderen, maar oplossingen aan de hand van de Code voor Kinderrechten. Meld je aan!

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-ambassadeur-van-code-voor-kinderrechten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-ambassadeur-van-code-voor-kinderrechten/