Plan voor vernieuwing mantelzorg op Dag van de Mantelzorg

Gisteren was de Dag van de Mantelzorg. We brengen graag dit plan voor systeemverandering in de mantelzorg onder jullie aandacht. Dat is hard nodig, want de druk op mantelzorgers stijgt, terwijl hun waardevolle zorg amper erkend en ondersteund wordt. Dat kan beter. Lees de vijf belangrijke aanbevelingen die we samen met sociaal innovatoren en sociaal ondernemers hebben opgesteld, en die door tientallen organisaties zijn onderschreven.


header_img
Naar een nieuwe mantelzorg

Maker: Kennisland, Sociale InnovatieFabriek, Johnson & Johnson

Rechten:

Klik op het plaatje om de publicatie met aanbevelingen te bekijken.
11 november 2021

Gisteren was de Dag van de Mantelzorg. Die extra aandacht is hard nodig, want de druk op mantelzorgers stijgt, terwijl hun waardevolle zorg amper erkend en ondersteund wordt. Dat kan beter, vinden Stichting Nederland Kennisland, de Sociale InnovatieFabriek en Johnson & Johnson. Ze gingen aan de slag met negentien Nederlandse en Belgische sociaal innovatoren en sociaal ondernemers, die elk op hun eigen vernieuwende manier mantelzorgers ondersteunen. Samen formuleerden ze een toekomstvisie én een plan voor systeemverandering in de mantelzorg, ondersteund door tientallen organisaties in beide landen.

De bevolking vergrijst, en de overheid en de zorgsector doen steeds vaker een beroep op informele zorg. Maar mantelzorg bieden is niet vanzelfsprekend. Mantelzorgers belanden in een administratieve jungle, krijgen amper erkenning en ondersteuning, en moeten ondertussen ook nog blijven werken of studeren.Mantelzorgers belanden in een administratieve jungle, krijgen amper erkenning en ondersteuning, en moeten ondertussen ook nog blijven werken of studeren. Sommige mensen durven op het werk niet te vertellen dat ze mantelzorger zijn, anderen beseffen zelf niet eens dat ze al mantelzorg geven. 

Wat hebben mantelzorgers nu echt nodig? “Een eenvoudiger systeem met een glasheldere route vanaf het begin. Er is zoveel mogelijk, maar het is te onduidelijk en hulp komt daardoor vaak te laat”, zegt Maria Grijpma, schrijfster van Klein Geluk voor de mantelzorger. Alleen met een systeemverandering kan mantelzorg een volwaardig deel van het dagelijkse leven worden: op school, in de vrije tijd, op de werkvloer en als ondernemer. Het plan voor de broodnodige aanpassing van het systeem bestaat uit vijf aanbevelingen:

  1. Investeer in opleiding, intervisie en coaching voor mantelzorgers.
  2. Vereenvoudig het systeem, door het aanbod toegankelijk te maken en coördinatoren aan te stellen om vraag en aanbod te matchen.
  3. Erken de waarde en de individuele situatie van elke mantelzorger, en werk als professioneel zorgverlener samen met de mantelzorger.
  4. Ondersteun op het werk en op school de werk-privé-mantelzorg-balans van de mantelzorger.
  5. Investeer in innovatieve producten en diensten voor mantelzorgers. 

Lees het hele plan in de publicatie ‘Naar een nieuwe mantelzorg: van strijd naar dans’ en ga naar www.naareennieuwemantelzorg.net voor meer informatie.

Samenwerken is de sleutel

Het stappenplan voor systeemveranderingAlleen met een systeemverandering kan mantelzorg een volwaardig deel van het dagelijkse leven worden. kan op steun rekenen van tientallen organisaties uit verschillende hoeken. Alle werken aan een nieuw systeem rond mantelzorg. Het gaat onder andere om De Mantelaar, Aanvullende Mantelzorg Vereniging Nederland (AMVN), CAOP, Alles is Gezondheid, Klein Geluk, Mantelzorg met Beleid en SeniorService.

Ondertekenaar Otto de Goeij van de AMVN:

“Collectieve verantwoordelijkheid betekent dat samenredzaamheid niet alleen van elkaar hoeft te komen, maar dat je als mantelzorger ook kan rekenen op hulp. Vandaar dat de Aanvullende Mantelzorg Vereniging Nederland dit initiatief van harte ondersteunt.”

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/plan-voor-vernieuwing-mantelzorg-op-dag-van-de-mantelzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/plan-voor-vernieuwing-mantelzorg-op-dag-van-de-mantelzorg/