Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker omarmen Onderwijs Pioniers

Ons Onderwijs Pioniersprogramma wordt steeds meer een vaste waarde in het onderwijsveld. Vrijdag 29 augustus stuurde het ministerie van OCW een bericht uit waarin minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hun steun voor Onderwijs Pioniers onderbouwen.


header_img

DE BEELDREDAKTIE / MARTIN HOOGENBOOM T.B.V. PVDA-WEBSITE EN OVERIGE TOEPASSINGEN DEN BOSCH D.D. 03.11.2012 PORTRET-OPNAMES PROMINENTE PVDA-POLITICI

Rechten:

Minister Jet Bussemaker
29 augustus 2014

Ons Onderwijs Pioniersprogramma wordt steeds meer een vaste waarde in het onderwijsveld. Vrijdag 29 augustus stuurde het ministerie van OCW een bericht uit waarin minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hun steun voor Onderwijs Pioniers onderbouwen.

Ook zij zien steeds meer potentieel bij leraren om zelf te vernieuwen en de noodzaak om dat steeds meer mogelijk te maken. Kennisland is blij dat na 7 jaar experimenten de Pioniers steeds meer impact hebben op het onderwijs.

De bewindslieden zeggen:

“Er staat ongelofelijk veel talent voor de klas. Het is zonde als goede ideeën binnen de muren van het klaslokaal blijven hangen. Want van goede plannen wordt het hele onderwijs beter. Het project Onderwijs Pioniers daagt leraren uit en maakt het beroep aantrekkelijker.”

KennislandDe missie van Onderwijs Pioniers is om te laten zien dat om een echt een slag te maken in het onderwijsveld, vooral vernieuwing vanuit scholen en leraren zelf gestimuleerd moet worden. heeft de afgelopen jaren met verschillende partners gewerkt aan de ontwikkeling van Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersLees hier alles over dit bijzondere project dat uitgaat van de kracht van leraren., het programma voor leraren om te werken aan een eigen, nieuw idee, in de eigen werkomgeving. Het programma biedt een leernetwerk, leerbijeenkomsten, coaching, budget en een podium om de ideeën te delen. De missie van Onderwijs Pioniers is om te laten zien dat om een echt een slag te maken in het onderwijsveld, vooral vernieuwing vanuit scholen en leraren zelf gestimuleerd moet worden.

Ook dit schooljaar werken 45 leraren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan hun eigen idee. Onderwijs Pioniers wordt inmiddels georganiseerd door de Onderwijscoöperatie met ondersteuning van Kennisland.

Lees ook dit artikel.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/minister-bussemaker-en-staatssecretaris-dekker-omarmen-onderwijs-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/minister-bussemaker-en-staatssecretaris-dekker-omarmen-onderwijs-pioniers/