Nieuwe agenda voor beleids- makers over toekomstbestendig beroepsonderwijs

Kennisland organiseerde de bijeenkomst ‘de school als lerende organisatie’ waarin bestuurders, studenten, docenten en beleidsmakers verhalen uitwisselden over hoe zij de toekomst van het beroepsonderwijs zien en willen vormgeven.


28 september 2016

Kennisland was het afgelopen jaar een van de partners van het Forum Beroepsonderwijs. Het doel van het forum is om een bijdrage te leveren aan een nieuwe agenda voor beleidsmakers over ‘toekomstbestendig beroepsonderwijs’. Met dit doel organiseerden de initiatiefnemers in 2015 en 2016 vijf thematische bijeenkomsten. Kennisland organiseerde de bijeenkomst ‘de school als lerende organisatie’ in samenwerking met ROC Rijn IJssel op 26 mei 2016.

De bijeenkomst ‘de school als lerende organisatie’ was een intensieve en actieve werkbijeenkomst waarin bestuurders, studenten, docenten en beleidsmakers verhalen uitwisselden over hoe zij de toekomst van het beroepsonderwijs zien en willen vormgeven.

De bijeenkomst stond in het teken van de gewenste toekomst van het beroepsonderwijs.

Uitgangspunt voor deze bijeenkomst was dat responsiviteit, flexibiliteit en wendbaarheid van het beroepsonderwijs niet alleen vragen om een regionale aanpak en een betere samenwerking met bedrijfsleven en beroepenveld. Maar ook om een lerend systeem waarin alle actoren hun onderlinge afhankelijkheid erkennen en samen kunnen werken en leren.

Van deze bijeenkomst is een kort verslag++Verslag van de sessieLees hier meer over de sessie ‘de school als lerende organisatie’. gemaakt. De afsluitende bijeenkomst vindt plaats op 17 november in Den Haag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-agenda-voor-beleidsmakers-toekomstbestendig-beroepsonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-agenda-voor-beleidsmakers-toekomstbestendig-beroepsonderwijs/