Patronen herkennen en de vraag achter de vraag stellen

In ons project Leven Lang Leven vernieuwen we de ouderenzorg van binnenuit met zestien Veranderaars. Dat zijn zorgvernieuwers uit acht verschillende instellingen die van en met elkaar leren en hun vernieuwende ideeën onder professionele begeleiding tot wasdom brengen. De tweede Veranderaarsdag stond in het teken van herdefiniëren van het probleem. De Veranderaars merkten daarbij dat nieuwsgierigheid een superpower is.


header_img
LLL Veranderaars

Leven Lang Leven Veranderaarsdag 2

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
30 september 2021

De Veranderaars++VeranderaarsKL gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Tijdens het Veranderaarsprogramma volgen we een methode die gebaseerd is op actiegericht onderzoek en design thinking. Het betrekken van de mensen waarom het gaat is een van de belangrijke succesfactoren. van Leven Lang Leven++Leven Lang LevenKennisland zet met dit project een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de ouderenzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Lees meer kwamen weer bij elkaar voor de tweede Veranderaarsdag. Ditmaal in Amersfoort bij Zandfoort aan de Eem. Kristel Kerstens en Jessy van Os van ‘KO nieuwsgierige interactie’ verzorgden een praktische workshop rond de tweede stap in het design thinkingproces: define. Meerdere tools werden uit de kast getrokken. Zo raakten de Veranderaars bekend met de 5 whys en de value proposition

Nieuwsgierigheid als superkracht

Onderzoekers/ontwerpers Jessy en Kristel heten niet voor niets ‘KO nieuwsgierige interactie’. Zij onderstrepen het belang van een nieuwsgierige blik. En ze weten ook hoe ze het moeten opwekken. Vol nieuwsgierigheid luisteren de Veranderaars naar hun verhaal. Het is een superkracht volgens hen. En het blijkt ook nog eens goed voor je te zijn: onderzoek laat zien dat nieuwsgierige mensen gelukkiger, gezonder en intelligenter zijn, betere relaties hebben en langer leven! Een belangrijke eigenschap voor een leven lang leven dus. Je kunt nieuwsgierigheid bijvoorbeeld opwekken door iets incompleet, inconsistent of oneindig te maken. 

Na het empathisch onderzoek naar hun doelgroep dat de deelnemers de afgelopen tijd hebben gedaan, is het nu tijd om ‘kaas te maken’ van de informatie die daaruit is opgehaald. In andere woorden: ze gaan de uitdaging waarvoor zij een oplossing ontwerpen (her)definiëren zodat ze voor de juiste mensen het juiste probleem oplossen.

Analyseren en interpreteren

De definefase kent drie stappen:

  1. Analyseren en interpreteren
  2. Inzichten formuleren
  3. Herformuleren van de uitdaging

Je begint bij het analyseren en interpreteren van de informatie die is verzameld tijdens het empatisch onderzoek. De dames geven twee tips mee: zoek het onverwachte en durf los te laten. Ook delen ze tools, zoals de research wall. Dit is letterlijk een muur waarop je alle data van het empatisch onderzoek verzamelt. Daarna kan de analyse beginnen: nu alle data bij elkaar ligt, wat valt je op? De deelnemers gaan op zoek naar patronen en maken clusters op basis van die patronen. Door met een open blik in de data op zoek te gaan naar patronen schep je orde en geef je betekenis aan je data.Door met een open blik in de data op zoek te gaan naar patronen schep je orde en geef je betekenis aan je data.

Van inzichten naar herformulering

Vanuit de gevonden patronen kun je inzichten formuleren waarmee je de initiële probleemstelling kunt aanscherpen. De Veranderaars passen bijvoorbeeld de 5 whys-techniek++5 WhysJe blijft ‘waarom’ vragen tot je tot de kern van het probleem komt, een soort socratisch gesprek dus. toe: je blijft ‘waarom’ vragen tot je tot de kern van het probleem komt, een soort socratisch gesprek dus.

De deelnemers merken op dat ze gewend zijn in oplossingen te denken. Logisch, want ze zijn enthousiast en willen vooruit. Eén van de deelnemers komt tot een mooi inzicht: 

“We werken vanuit het idee dat mantelzorgers hun zorgen kwijt moeten, terwijl ik merk dat ze eigenlijk vooral iets leuks willen doen met hun naasten… Als je vanuit die insteek werkt, kom je op andere mogelijkheden.”

Toch alvast een beetje in oplossingmodus

Tot slot maken de Veranderaars een value proposition: een compacte en onderbouwde beschrijving van de ontwerpuitdaging en de oplossingsrichting. Met het empathisch onderzoek, de research wall en de 5 whys-oefening moeten de deelnemers nu goed in staat zijn om helder te kunnen verwoorden voor welke probleem en voor wie hun idee een oplossing biedt en wat die oplossing teweegbrengt.

De deelnemers hebben tijdens deze tweede veranderaarsdag hun hersens flink gekraakt. Op Veranderaarsdag 3 op 19 november gaan we door naar de ideate-fase. Een fase waar de deelnemers vast zin in hebben, want nu ze hun value proposition helder hebben, is de tijd aangebroken om in oplossingen te denken!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/patronen-herkennen-en-de-vraag-achter-de-vraag-stellen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/patronen-herkennen-en-de-vraag-achter-de-vraag-stellen/