Webinar paneldiscussie: ‘Besturen doet ertoe!’

Hoe kunnen bestuurders ruimte en ondersteuning bieden aan nieuwe vormen van leren? Wat voor leiderschap is daarvoor nodig? Aan welke knoppen kunnen we draaien om leren nog meer te laten aansluiten bij de maatschappelijke realiteit? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens een levendig webinar met de welluidende titel ‘Besturen doet ertoe!’.


28 september 2021

Onderwijsvernieuwer Kimon Moerbeek van Kennisland ging in gesprek met Renata Voss (Stichting BOOR++BOORVerzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo’n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Lees meer), Annet van Zon (Spring kinderopvang) en hoogleraar Marc Vermeulen (TIAS | Tilburg University++TIASSchool for business and society. Lees meer en voorzitter van onze RvT). Het live webinar is georganiseerd door het Vervangings-/Participatiefonds (VfPf)++VfPfHet Vervangingsfonds helpt schoolbesturen in het primair onderwijs om hun schoolorganisatie gezond te maken en te houden. Het Participatiefonds wil zoveel mogelijk onderwijspersoneel voor het primair onderwijs behouden. Lees meer en is met name bedoeld voor bestuurders in het onderwijs.

Kimon wijst er in de discussie op dat wat hem betreft niet de vraag is of leren op een nieuwe manier vormgegeven moet worden, maar hoe. Hoe realiseer je patroondoorbrekende processen die leiden tot beter onderwijs?Hoe realiseer je patroondoorbrekende processen die leiden tot beter onderwijs? Hoe radicaal kun je daar als bestuurder of beleidsmaker in zijn? Vanuit de ervaring van Kennisland geeft Kimon verschillende voorbeelden. Zijn tafelgenoten zijn het hier op zich mee eens, maar er is discussie over in hoeverre dit al gebeurt en wie wat zou moeten doen. 

Kijk het webinar bovenaan de pagina terug. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/webinar-paneldiscussie-besturen-doet-ertoe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/webinar-paneldiscussie-besturen-doet-ertoe/