System shaker party: de mantelzorg opschudden

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, publiceren we een whitepaper met aanbevelingen voor mantelzorgvernieuwing aan het grote publiek. Maar deze maand presenteerden we hem al aan de deelnemers van de System Shaker Party. De belangrijkste punten: Maak ruimte voor innovatie. Creëer mantelzorgdeskundigheid. Vereenvoudig het systeem.


header_img
System Shaker Party

Maker: Frank Toussaint

Rechten:

Download
24 september 2021

Voor mantelzorgers is het systeem moeizaam; contact met formele zorgverlening verloopt stroef, informatie over regelingen is diffuus en aan het einde van de dag staan mantelzorgers er alleen voor. Mantelzorg hoort geen strijd te zijn. We kunnen met wat aanpassingen zorgen voor een systeem waarin we mantelzorgers meer erkennen, waarderen en ondersteunen. Onze oproep: maak van de strijd een dans waarin samenredzaamheid, gelijkwaardigheid, draagkracht en erkenning kernwaarden zijn. Dit is de boodschap van de whitepaper ‘Naar een nieuwe mantelzorg’ die we deze maand op de zogenoemde System Shaker Party in Antwerpen presenteerden aan geïnteresseerden in België en Nederland.

“Mantelzorg zou geen probleem mogen zijn, zorgen is iets dat we gewoon met z’n allen moeten doen.”  – Deelnemer

Social Grow Sessions

De System Shaker Party was het slotstuk van de Social Grow Sessions++Social Grow SessionsEen traject waarin we mantelzorgvernieuwers ondersteunden met innovatietechnieken en een netwerk. Bekijk de website en lees er ook meer over op onze projectpagina., een traject van Johnson & Johnson, de Sociale InnovatieFabriek en Kennisland. We brachten Nederlandse en Belgische mantelzorgvernieuwers bij elkaar om van elkaar te leren en door hen zelf bedachte innovaties verder te ontwikkelen. Want door innovatiekracht te bundelen, kan iedereen bijdragen aan systeemverandering, hoe groot of klein je innovatie ook is.Door innovatiekracht te bundelen, kan iedereen bijdragen aan systeemverandering, hoe groot of klein je innovatie ook is. Dit netwerk van innovatieve mantelzorgers groeit nog steeds. 

De aanwezigen, een brede vertegenwoordiging van betrokken organisaties uit België en Nederland vanuit overheid, onderzoek, sociale ondernemingen en het bedrijfsleven, bespraken de aanbevelingen met elkaar. Staan zij achter de aanbevelingen, dan dansen zij mee en schudden samen aan het systeem. Komende tijd wordt duidelijk welke partijen de aanbevelingen in de whitepaper onderschrijven. De social growers hebben de dans ingezet en de eerste danspartners zijn gevonden. Hopelijk geeft de whitepaper de juiste impuls om die groep nog verder uit te breiden. We publiceren de whitepaper officieel op 10 november 2021, de Dag van de Mantelzorg++Dag van de MantelzorgLees hier meer over deze belangrijke dag waarop vaak onzichtbare helden centraal staan. .

“We moeten naar een systeem dat aan directbetrokkenen vraagt wat er nodig is en niet over de hoofden heen beslist.”
Deelnemer 

Bekijk de publicatie en onderschrijf met je organisatie de aanbevelingen in de publicatie via dit formulier!

 

System Shaker Party impressie
System Shaker Party impressie

Maker: Frank Toussaint

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/system-shaker-party-de-mantelzorg-opschudden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/system-shaker-party-de-mantelzorg-opschudden/