De echte revolutie is het proces, niet de oplossing

11 april 2017

Sinds de aftrap op 9 maart is er veel aandacht++Media-aandachtLees bijvoorbeeld het artikel dat hierover in Het Parool verscheen op 16 maart (Blendle). geweest voor de Woningruilweken in Amsteldorp++Social labDe Woningruilweken zijn een uitkomst van het social lab dat Kennisland in 2015 en 2016 in Amsteldorp deed. Lees hier meer over het lab. . Hoewel niet nieuw – woningruilen kon immers al – is het toch revolutionair vanwege het experimentele karakter en de heel gunstige voorwaarden. Woningbouwverenigingen Ymere en Rochdale zoeken met dit experiment de grenzen op van het beleid, wat bijzonder is in een verder risicomijdende woningsector.++Risicomijdende woningsectorOud-corporatiedirecteur Nanny Huismans vertelt in dit interview over de sector, die ze risicomijdend vindt. Het is niet alleen de oplossing die bijzonder is, maar vooral ook het proces om er te komen.

Ik herinner me mijn wiskundeleraar die me slechts de helft van de punten gaf als ik in een proefwerk wél de goede uitkomst, maar niet de (juiste) berekening had. Hij leerde me dat het niet om de oplossing alleen gaat, maar dat de meeste waarde juist zit in het proces. En dát is wat er vaak wordt vergeten als een kant-en-klare oplossing voorhanden lijkt te zijn.

De woningruilactie kwam niet uit de lucht vallen. Kennisland heeft in 2014 het initiatief genomen voor een social lab++Proeftuinen in terra incognitaBekijk onze case over social labs. in Amsteldorp. In dat experiment hebben we in eerste instantie twee weken lang (later een halfjaar) met bewoners, corporaties, GGD, gemeente, ontwerpers (Waarmakers) en enkele andere organisaties gezocht naar een antwoord op de vraag: hoe ziet prettig zelfstandig ouder worden eruit in deze buurt? Dit deden we door verhalen op te halen++Verhalen ophalenLees ook mijn opiniestuk ‘Niet alleen tellen, maar ook vertellen’. , maar vooral ook door samen met alle betrokkenen oplossingen te ontwerpen en te testen.

Een van die dingen die in het social lab werden ontwikkeld, is het idee van woningruilen in de eigen buurt. Dit betekent dat mensen hun woning, zonder huurstijging, kunnen ruilen voor een meer geschikt exemplaar. Daarmee wordt het voor bewoners mogelijk om lang zelfstandig te blijven wonen in hun eigen buurt, binnen het eigen sociale netwerk, in een woning die wél geschikt is. Het idee kreeg een naam: De Woningruilweken. Sandra Rottenberg++Sandra RottenbergLees hier het artikel over de Woningruilweken dat zij schreef op Platform O. sloot zich aan bij het project en hielp, onder meer met een Stadsgesprek, om ruimte voor het experiment bij het stadsbestuur te krijgen.

Dit initiatief slaat aan++Veel interesseEen week na de aftrap op 9 maart hadden zich al meer dan vijftig huishoudens aangemeld. Lees hier het verslag op vastgoedplatform NUL20. , wat natuurlijk goed nieuws is. Maar er is ook een risico: straks gaan corporaties deze vorm van woningruilen door de hele stad toepassen als oplossing, terwijl niet zeker is dat het elders ook gaat werken. We hebben de oplossing gevonden maar vergeten straks hoe de som gemaakt moest worden. Mijn oproep is daarom om vooral goed te kijken naar wat we van dit succes kunnen leren. Dat betekent dus níet het blindelings kopiëren van de uitkomst, maar juist ruimte bieden voor lokale experimenten, zodat je overal maatwerk kunt bieden, in verbinding met de buurt.

Dat zou de echte revolutie zijn.

 

Het ‘ruilbord’ is onderdeel van het prototype en is bedoeld als middel om zichtbaar te maken dat je mee wilt doen aan de Woningruilweken.
Ruilbord

Het ‘ruilbord’ is onderdeel van het prototype en is bedoeld als middel om zichtbaar te maken dat je mee wilt doen aan de Woningruilweken.

Maker: Waarmakers

Rechten:

Download
Het ‘ruilbord’ is onderdeel van het prototype en is bedoeld als middel om zichtbaar te maken dat je mee wilt doen aan de Woningruilweken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/de-echte-revolutie-het-proces-niet-de-oplossing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/de-echte-revolutie-het-proces-niet-de-oplossing/