Kennisland steunt stakende leraren

14 maart 2018

Kennisland werkt al bijna tien jaar aan het verbeteren van de professionele ruimte van leraren++I’m not lovin’ it: het hoger onderwijs als McDonald’sLees in dit opiniestuk van Dennis hoe principes als efficiëntie, berekenbaarheid, voorspelbaarheid en controle leidend lijken te worden in het onderwijs. vanuit de overtuiging dat onderwijsvernieuwing door hen gedragen wordt. Al die jaren is er in het onderwijs al sprake van een personeelstekort en een hoge werkdruk.

In de grote steden is het lerarentekort op dit moment het grootst. In Amsterdam wordt in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten verwacht. Dit zou betekenen dat 15.000 Amsterdamse leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, omdat er simpelweg geen docenten te vinden zijn. Om dit te voorkomen, zijn schoolbesturen van Amsterdamse scholen een petitie++Op=op. Stop het lerarentekort!Teken de petitie hier. gestart waarin zij (onder andere via onderstaand campagnefilmpje) oproepen tot nieuwe maatregelen om het lerarentekort in Amsterdam terug te dringen.

 

Ook vernieuwing van het onderwijs wordt erg lastig als leraren onder druk++Lerarentekort – is het nou echt zo ingewikkeld?Al jarenlang wordt gesproken over het probleem van het lerarentekort, maar hoe ingewikkeld is deze kwestie nu echt vraagt Nora zich af. Lees hier meer. staan, terwijl juist door het vergroten van dit vernieuwend vermogen het onderwijs in staat zal zijn om een open, duurzame en inclusieve samenleving te bereiken.

Vandaag gaan leraren opnieuw de straat op voor een hoger loon en minder werkdruk. Wij snappen dat en steunen hen daarbij van harte. In het belang van de leraren en in het belang van ons onderwijs, want toekomstbestendig onderwijs begint bij goede werkomstandigheden voor leraren!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kennisland-steunt-stakende-leraren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kennisland-steunt-stakende-leraren/