Handreiking ‘Verbeteren van de positie van jongeren met een beperking’

Onze maatschappij is letterlijk en figuurlijk nog niet zo drempelloos als we willen. Vier miljoen Nederlanders hebben een beperking. Het is moeilijk voor hen om volledig mee te doen in de maatschappij en ze worden vaak onderschat in hun kunnen. Zonde, omdat zij net als iedereen een plek in onze maatschappij verdienen waar zij onbeperkt mee kunnen doen. In deze handreiking delen we een aantal lessen voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de positie van jongeren met een beperking.

Download
Publicatie
header_img
Cover Handreiking Onbeperkt Meedoen!

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
8 september 2022

Download handreiking

Het VN-verdrag Handicap is in het leven geroepen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Sinds 2016 geldt dit verdrag in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de doelen uit dit verdrag realiteit worden, is het kabinet in 2018 gestart met het subsidieprogramma ‘Onbeperkt meedoen!’.++Onbeperkt Meedoen!Vier miljoen mensen met een beperking verdienen zoals ieder ander de kans om deel te nemen aan onze maatschappij. Kennisland koppelt projecten die zich voor deze groep mensen inzetten aan elkaar via het leernetwerk ‘Onbeperkt meedoen!’. Ze leren van elkaar om beter te worden in het creëren van gelijke kansen. Tegelijkertijd onderzoeken we zo hoe het ‘VN-verdrag handicap’ in de praktijk tot zijn recht komt. Lees meer Het doel van dit programma is om drempels in de samenleving weg te nemen waardoor mensen kunnen leven zoals zij zelf willen. 

Uit het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ is een leernetwerk ontstaan waarin vier bestaande projecten lessen en ervaringen met elkaar uitwisselen over het verbeteren van de positie van jongeren met een beperking. Specifiek werd er gekeken hoe verbeteringen in het onderwijs of bij werkgevers ervoor kunnen zorgen dat deze jongeren aan een baan komen. Kennisland begeleidde dit leernetwerk. In deze handreiking delen we de lessen die we leerden uit de projecten++ProjectenDe projecten van Saskia, Jan, Marjolein en Gerben ontvangen subsidie vanuit het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ van ZonMw. De projectleiders namen deel in het leernetwerk. Lees meer over de projecten in de handreiking. van Saskia, Jan, Marjolein en Gerben. We delen wat voor hen wel en niet werkt om jongeren met een beperking naar werk of onderwijs te helpen. Deze lessen presenteren we op een aantal niveausOp de arbeidsmarkt worden jongeren met een beperking helaas vaak nog gezien als werknemers waarin veel energie geïnvesteerd moet worden voordat ze mee kunnen draaien, terwijl ze vaak veel meer in hun mars hebben dan van tevoren gedacht.:

  • Tips voor de beleidsmaker
  • Tips voor de organisatie
  • Tips voor het individu
  • Tips voor de implementatie van een project

Vertel een positief en inclusief verhaal

Op de arbeidsmarkt worden jongeren met een beperking helaas vaak nog gezien als ‘individuen die iets komen halen’. Ze worden gezien als werknemers waarin veel energie geïnvesteerd moet worden voordat ze mee kunnen draaien, terwijl ze vaak veel meer in hun mars hebben dan van tevoren gedacht. Dit doet geen recht aan het talent en de waardevolle bijdrage van de jongeren aan de arbeidsmarkt. De negatieve beeldvorming zit het volledig meedoen van jongeren met een beperking aan de samenleving in de weg. Dat zie je ook terug in het taalgebruik waar ze vaak als ‘kwetsbaar’ en ‘beperkt’ worden bestempeld. We moeten meer praten over de talenten van jongeren met een beperking en welke kansen zij bieden aan werkgevers en de samenleving in het geheel. Dat betekent dat we ook positieve en inclusieve taal moeten gebruiken die bijdraagt aan gelijkwaardigheid.

Zorg voor structurele en actieve vertegenwoordiging van jongeren met een beperking

Om jongeren en hun noden en behoeften te vertegenwoordigen zijn er verschillende belangengroepen die zich voor hen inzetten. Dit doen zij meestal door advies te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties. Alhoewel dit een stap in de goede richting is, kan de stem van de jongeren meer structureel geïntegreerd worden in beleidsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan een betaald adviesorgaan, interne klankbordgroepen of collega-beleidsmakers die zelf deel uitmaken van de doelgroep. Door jongeren actief en structureel te betrekken maak je beleid met hen, niet over hen.

 

Lees de handreiking voor meer lessen!

Download handreiking

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/handreiking-verbeteren-van-de-positie-van-jongeren-met-een-beperking/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/handreiking-verbeteren-van-de-positie-van-jongeren-met-een-beperking/