Amsterdam donutstad in 2025? ‘Zien is geloven!’

Amsterdam heeft de donuteconomie omarmd in 2020. Wat is er sindsdien gebeurd? En wat zijn de ambities van de stad voor 2025? Met als thema ‘Zien is geloven’ geven op 13 november diverse pioniers in de stad een beeld van de donuteconomie in de praktijk. Kennisland en de Hogeschool van Amsterdam organiseren samen één van de workshops op deze dag. Meld je snel aan!


Tijd

13:00-15:00 uur

Locatie
Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 5a, Amsterdam (kamer MLH02A24

header_img
Donutdag 2023

Kom naar de Donutdag en schrijf je in voor onze workshop!

Maker: Amsterdam Donut Coalitie

Rechten:

Download
Kom naar de Donutdag en schrijf je in voor onze workshop!
13 november 2023

Sinds het verschijnen van Kate Raworths boek Doughnut Economics in 2017, is wereldwijd een grote donutbeweging op gang gekomen. Deze beweging streeft ernaar om gezamenlijk te werken aan een samenleving waarin voor iedereen een eerlijke, sociale basis is gegarandeerd, binnen veilige ecologische grenzen. Amsterdam speelt hierbij een sleutelrol. In 2020, midden in coronatijd, was Amsterdam de eerste stad die de donuteconomie++DonuteconomieIn een notendop gaat het hierom: we moeten de economie niet langer zien als een abstract concept dat los staat van natuur, mens en planeet, maar daar juist nauw mee samenhangt. De binnenring van de donut staat voor de sociaal-economische bodem waar niemand doorheen mag zakken. De buitenring staat voor het ecologisch plafond. Gaan we door het plafond, dan betekent dat verlies aan biodiversiteit, verdere opwarming van de aarde en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De ‘sweet spot for humanity’, volgens bedenker Kate Raworth, zit ergens tussen de bodem en het plafond, in het deeg van de donut. Lees meer als inspiratiebron gebruikte voor duurzaam beleid. In datzelfde jaar werd de Amsterdam Donut Coalitie opgericht, een netwerkorganisatie met als doel lokale veranderaars met elkaar te verbinden en de gemeenschappelijke inspanningen zichtbaar te maken. Waar staan we nu? En wat zijn de ambities van de stad voor 2025?

Onderzoek naar uitdagingen van Donutpioniers

Anno 2023 heeft de Amsterdam Donut Coalitie grote stappen gezet om de krachten van donutpioniers in de stad te bundelen en is er gewerkt aan een visie over Amsterdam als donutstad in 2025. En er gebeurt al veel! Diverse bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en andere partijen werken dagelijks aan een eerlijke, sociale stad binnen veilige ecologische grenzen. Wel stuiten ze daarbij nog op uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regeldruk of te starre regels, verkokering binnen de gemeente, gebrek aan ruimte en moeite om duurzame financiering te vinden.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is het belangrijk om drempels weg te nemen en te zoeken naar praktische oplossingen om initiatieven te laten groeien.Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is het belangrijk om drempels weg te nemen en te zoeken naar praktische oplossingen om initiatieven te laten groeien. Om dat te bereiken startten de Hogeschool van Amsterdam en Kennisland in samenwerking met de Amsterdam Donut Coalitie en de gemeente Amsterdam in het voorjaar van 2023 een actieonderzoek. Het doel van het actieonderzoek is de grootste uitdagingen te achterhalen en te agenderen en samen oplossingen te ontwikkelen en te delen. 

Kom naar de workshop

Tijdens de Donutdag op 13 november presenteren Kennisland en de Hogeschool van Amsterdam tijdens een van de sessies de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar de systemische barrières die donutpioniers ervaren wanneer zij werken aan hun initiatief. Vervolgens onderzoeken we samen de mogelijkheden voor een Europees onderzoeksproject gericht op het oplossen van de uitdagingen van bewonersgroepen en sociale ondernemingen die werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame stad. 

Ben je nieuwsgierig naar de eerste resultaten van het onderzoek? En wil je misschien een rol spelen bij een Europees vervolgonderzoek? Kom naar onze workshop.Ben je nieuwsgierig naar de eerste resultaten van het onderzoek? En wil je misschien een rol spelen bij een Europees vervolgonderzoek? Kom naar onze workshop. De sessie vindt plaats van 13:00-15:00 uur op de Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 5a in Amsterdam (kamer MLH02A24). Het is ook mogelijk om online mee te doen. 

Bekijk hier het volledige programma en meld je aan voor onze sessie!

Meld je aan

Avondprogramma in Pakhuis de Zwijger

Tijdens het avondprogramma gaan drie baanbrekende donutpioniers met elkaar in gesprek over geleerde lessen en ambities voor de toekomst. Vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven, wetenschappelijk onderzoek en de coördinator van de Amsterdam Donut Coalitie (ADC) reflecteren daarop. Het publiek kan actief bijdragen door deel te nemen aan drie break-outs rondom de ambities voor 2025. 

Global Donut Day 

Geïnspireerd door het jaarlijkse Donut Festival in Amsterdam, heeft DEAL (de internationale organisatie van Kate Raworth), in nauwe samenwerking met ADC, de eerste Global Donut Day geïnitieerd. Op 13 november organiseren meer dan 30 groepen en netwerken over de hele wereld hun eigen Donut Festival.Op 13 november organiseren meer dan 30 groepen en netwerken over de hele wereld hun eigen Donut Festival. Bij de start van het avondprogramma in Pakhuis de Zwijger, geeft Kate Raworth een online introductie en schakelen we live tussen verschillende locaties verspreid over de wereld. Zo kun je een indruk krijgen van hoe de donuteconomie wereldwijd wordt gevierd. 

 

Meld je aan

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/amsterdam-donutstad-in-2025-zien-is-geloven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/amsterdam-donutstad-in-2025-zien-is-geloven/