KL Brouwerij #1: ‘De betrokken buurt’

Kennisland lanceert de KL Brouwerij! Een aantal keer per jaar laten we ons werk even voor wat het is en brouwen we samen nieuwe ideeën voor maatschappelijke uitdagingen. We brengen leven in de brouwerij door te ontdekken, smeden, broeden, fantaseren en borrelen. Dit doen we met partners, experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bij het vraagstuk dat die middag centraal staat, en waar we meer over willen leren. We trappen af met: de betrokken buurt. Hoe kan je de kracht van de buurt benutten voor lokale uitdagingen, zoals ouderen die langer thuis blijven wonen of een inclusieve energietransitie? Kom naar de KL Brouwerij op 11 mei op het Marineterrein in Amsterdam (vlakbij CS).


Tijd

16.30-18.30 uur

Locatie
Commandantszaal in COWO, Marineterrein, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam

header_img
KL Brouwerij 1

KL Brouwerij #1 'De betrokken buurt'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
11 mei 2023

We nodigen je met veel plezier uit voor de eerste KL Brouwerij++Out of Office en KL CocktailDe mensen die ons al wat langer kennen herinneren zich misschien de legendarische KL Cocktails aan de Keizersgracht of de Out of Offices in Spring House. De KL Brouwerij is de opvolger daarvan, maar dan veel meer gericht op samen ‘brouwen’. . In de eerste editie richten we ons op de buurt als zorgzame omgeving. We zien dat beleidsmakers steeds meer verwachten van de buurt als plek waar mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Maar wat kan je eigenlijk verwachten van buurtgenoten? Hoe kan je de kracht van de buurt benutten voor lokale uitdagingen? En wat voor buur ben je zelf eigenlijk? Deze vragen komen aan bod in KL Brouwerij #1 ‘De betrokken buurt’. 

Wat voor buurtgenoot ben jij?

We beginnen in onze eigen buurt in Amsterdam en geven het podium aan een succesvol buurtinitiatief uit de omgeving Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Daarnaast ontdekken we samen wat voor buur we zelf zijn aan de hand van het ons onlangs ontwikkelde samenspel Buurtgenoten. Met deze serious game++Serious gamesKennisland heeft verschillende serious games ontwikkelt om maatschappelijke vraagstukken beter bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen te werken aan mogelijke oplossingen. Lees meer kunnen organisaties, inwoners, bedrijven en overheden in gesprek gaan over de toekomst van een zorgzame samenleving. Met je medespelers kom je langs buurtuitdagingen waar je samen oplossingen voor bedenkt. Voor de KL Brouwerij maken we een speciale editie waarin de lokale uitdagingen van de wijken Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg aan bod komen. Wat kunnen de organisaties en bewoners van deze buurt voor elkaar betekenen?Wat kunnen de organisaties en bewoners van deze buurt voor elkaar betekenen? Speel mee! Wij regelen de muziek, zetten drankjes koud en slaan snacks in. 

De buurt als plek voor ontmoeting

Sociale contacten tussen buurtgenoten, zowel organisaties als individuen, ontstaan niet vanzelfsprekend. We leven in bubbels van gelijkgestemden. Steeds meer van ons leven speelt zich online af en het aantal alleenwonenden++Prognose3,5 miljoen mensen wonen alleen in 2030 volgens het CBS. In 2019 was dit nog 3 miljoen. Vooral het aandeel alleenwonende ouderen stijgt. Dat komt voornamelijk door verweduwing en ook steeds vaker door scheiding.
neemt toe. Tegelijkertijd verdwijnen steeds meer publieke ruimtes zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en kerken. Vooral kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben moeite om mee te doen in de samenleving. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving concludeert++Ruimte voor ontmoetingDe RVS schetst in dit advies wat er nodig is om de buurt meer in te zetten als gezonde en sociale leefomgeving. hieruit terecht dat buurten onvoldoende toekomstbestendig zijn in het licht van de vergrijzing en hardnekkige gezondheidsverschillen.

Toch wordt er vanuit beleid steeds meer van sociale relaties in de buurt verwacht. In bijna elke branche zijn arbeidstekorten en daarom moeten mensen meer zelf en met elkaar in een netwerk oplossen. Van mensen met een zorgbehoefte wordt verwacht dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Van buren wordt verlangd dat ze samen groenstroken van de gemeente in hun buurt adopteren of een energiecoöperatie opzetten om de energietransitie te stimuleren. Hoe spreek je de kracht van de buurt aan voor zulke lokale uitdagingen?Hoe spreek je de kracht van de buurt aan voor lokale uitdagingen? Daarover gaat de eerste KL Brouwerij.  

Praktische informatie en aanmelden

Deze KL Brouwerij vindt plaats op 11 mei van 16.30-18.30 uur in de Commandantszaal in de Commandantswoning (COWO) op het Marineterrein, gebouw 001, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam. 

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan. Via de mail houden we je op de hoogte over het programma. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje!

 

Meld je aan

KL Brouwerij #1

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/kl-brouwerij-1-de-betrokken-buurt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/kl-brouwerij-1-de-betrokken-buurt/