Webinar ‘Verschralen of Vernieuwen’ – Samen keuzes maken voor de toekomst van ouderenzorg

De toekomst van de ouderenzorg is een heet hangijzer: we weten dat we niet op de huidige manier zorg kunnen blijven bieden aan ouderen vanwege de grote toename van het aantal ouderen. Wat kunnen we wel doen? En hoe denken verschillende betrokkenen bij de ouderenzorg over de toekomst? Kennisland verzorgt samen met ouderenzorgorganisatie Tangenborgh een webinar tijdens de ‘SPOT ON-week Toekomstbewust’, georganiseerd door Waardigheid en Trots.


Tijd

10.00-11.00 uur

Locatie
Online, via Teams

header_img
Dansen

Oudere man danst met koptelefoon op.

Rechten:

Download
23 mei 2023

Het webinar gaat over het toekomstscenariospel ‘Verschralen of Vernieuwen’. Deze serious game++Voor welk maatschappelijk vraagstuk zet jij een serious game in?Kennisland ontwikkelt serious games om met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog te kunnen voeren over een complex maatschappelijk probleem. De kracht van de games zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid die deelnemers ervaren om (soms botsende) perspectieven uit te wisselen en tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. De game is een gespreksstarter, maar kan tegelijkertijd dienen als onderzoeksmethode of bewustwordingscampagne. We maken de serious games op maat voor elk vraagstuk. Lees hoe jij ook serious games kunt inzetten! is ontwikkeld door Kennisland en wordt ingezet door ouderenzorgorganisaties bij transformaties van de ouderenzorg. In de game maken teams van verschillende betrokkenen keuzes over hele concrete situaties waar een zorgvraag is. Bijvoorbeeld: je moet als oudere verhuizen naar een plek met continue zorg. Ga je naar verpleeghuis ‘Robotica en domotica’ of neem je genoegen met een verpleeghuis waar wel mensen werken, maar die alleen het hoogstnoodzakelijke doen? 

Ouderenzorgorganisatie Tangenborgh in de regio Emmen paste vorig jaar de game toe tijdens dialogen met alle medewerkers. Hierdoor kregen zij inzicht in hoe diverse medewerkers nadenken over de toekomst van ouderenzorg. Zij keken niet alleen als zorgprofessional naar het vraagstuk, maar ook als mens en als toekomstige oudere. 

Tijdens het webinar kun je zelf een korte versie van de serious game spelen, hoor je de ervaringen en het vervolg van Tangenborgh en is er ruimte voor vragen, bijvoorbeeld over hoe de game ook in jouw organisatie ingezet kan worden. 

Meld je aan via het online inschrijfformulier, dan sturen we je de Teams-link.

We zien je graag op 23 mei!

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 


Lees meer over de ‘SPOT ON-week Toekomstbewust’, georganiseerd door Waardigheid en Trots.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/webinar-verschralen-of-vernieuwen-samen-keuzes-maken-voor-de-toekomst-van-ouderenzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/webinar-verschralen-of-vernieuwen-samen-keuzes-maken-voor-de-toekomst-van-ouderenzorg/