Ga in gesprek over buurtinitiatieven in de zorg met het samenspel Buurtgenoten

Om ons zorgsysteem ook in de toekomst goed te laten draaien, zullen hulp en initiatieven in de buurt steeds belangrijker worden. Hoe kunnen buurtbewoners en zorgprofessionals dat met elkaar vormgeven? Dat onderzoeken we met het samenspel Buurtgenoten, een serious game om met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog te kunnen voeren over een complex maatschappelijk probleem, zoals de toekomst van de zorg. De kracht van de game zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid die deelnemers ervaren om (soms botsende) perspectieven uit te wisselen en tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. Speel ook mee op 16 maart!


Tijd

15:00 - 17:00 uur

Locatie
Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos, Valkenlaan 5, Hoogeveen

header_img
Buurtgenoten

Een zaal vol spelers van de serious game 'Buurtgenoten'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Een zaal vol spelers van de serious game 'Buurtgenoten'
16 maart 2023

Op de website Sociale vraagstukken stond vorige week: “In de zorg moet veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen daar werk van te maken.” Canoy benoemt daarin dat we zien hoe goede initiatieven vanuit buurten helaas dagelijks belemmerd worden door het systeem. Met het manifest roept hij op om ‘de rode loper’ uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen. Bij Kennisland ondersteunen we dit manifest van harte. 

Onze samenleving verandert continu. Het aantal ouderen neemt in verhouding flink toe en dat heeft effect op het beschikbare personeel in de zorg. Er zullen vaker mensen in ieders omgeving wonen die ouder zijn en soms een hulp- of zorgvraag hebben. Om het zorgsysteem ook in de toekomst goed te laten draaien, zullen hulp en initiatieven in de buurt steeds belangrijker worden. Hoe kunnen buurtbewoners en zorgprofessionals dat met elkaar vormgeven? 

Om daarover constructieve, open gesprekken te voeren, heeft Kennisland in opdracht van Drentse VVT-organisaties++ManifestDe ouderenzorgorganisaties in Drenthe staan achter een gedeelde ambitie voor
2030: het toegankelijk houden van goede zorg voor – en samen met de lokale gemeenschap. Daarvoor ontwikkelden ze het manifest ‘Ouder worden in de toekomst? Dat doen we SAMEN en ANDERS!’ Het samenspel Buurtgenoten draagt bij aan het voeren van een gesprek over hoe het samen en anders kan.
het samenspel++SamenspelOok wel ‘serious game’ genoemd in het Engels, of ‘serieus spellegie’ in het Drents. ‘Buurtgenoten’ ontwikkeld. Met dit spel++Serious gamesVoor welk maatschappelijk vraagstuk zet jij een serious game in? Lees meer over de serious games van Kennisland. onderzoeken buren, zorgprofessionals, ambtenaren en andere betrokkenen samen hoe we minder afhankelijk van professionele zorg kunnen worden en als gemeenschap meer kunnen bouwen op de eigen kracht van de buurt. 

Op donderdag 16 maart overhandigen we het definitieve samenspel Buurtgenoten aan de Drentse zorgorganisaties én we gaan het direct spelen! We brengen een brede groep mensen bij elkaar om het spel te ervaren. Hoe diverser de groep qua afvaardiging van organisaties, buurtverenigingen en gemeenten, hoe beter. 

Speel zelf het spel Buurtgenoten!

Meld je aan voor de slotbijeenkomst Buurtgenoten op donderdag 16 maart van 15:00 – 17:00 uur in het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos, Valkenlaan 5 te Hoogeveen en speel het samenspel met ons.

Wil je meer weten over het samenspel Buurtgenoten of andere serious games die we inzetten voor maatschappelijke vooruitgang? Mail dan naar Emma via es@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/ga-in-gesprek-over-buurtinitiatieven-in-de-zorg-met-het-samenspel-buurtgenoten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/ga-in-gesprek-over-buurtinitiatieven-in-de-zorg-met-het-samenspel-buurtgenoten/