Hoe en waarom we bij Kennisland inclusief werken

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. Een van de grootste vijanden van maatschappelijke vooruitgang is ongelijkheid. Zo praten veel mensen op wie bepaald beleid van toepassing is, maar die niet goed vertegenwoordigd zijn, daar zelden over mee. Zij hebben daardoor bijvoorbeeld minder toegang tot goede zorg en goed onderwijs, en daarmee minder kansen. Om ons doel te bereiken – een slimmere, socialere en creatievere samenleving (een kennissamenleving) – moeten we om te beginnen zo inclusief mogelijk werken. Lees hoe en waarom we dit doen.


header_img
EUSIC in Cluj

Deelnemers van de European Social Innovation Competition Academy tijdens een pitchworkshop.

Maker: Vlad Cupşa

Rechten:

Original

Download
Deelnemers van de European Social Innovation Competition Academy tijdens een pitchworkshop.
6 april 2021

Ongelijkheid is een diepgeworteld en structureel probleem, waar iedereen een rol in speelt, dus ook wij. We zetten onze scherpe blik, ons werk en onze waarden in om ongelijkheid te herkennen en aan te pakken. Maar we weten ook dat dit een weg is van vallen en opstaan++Institutioneel racismeLees ook dit opiniestuk over institutioneel racisme, over hoe ongelijkheid diep verweven is met al onze systemen en daardoor kan overleven in een omgeving waarin de meeste mensen tegen racisme zijn, dus ook in onze eigen organisatie. . Daar laten we ons niet door tegenhouden, want zo gaat het met alle vernieuwing in de samenleving. We bieden daarom weerstand aan de verleiding van het pragmatische, aan het kiezen voor de makkelijkste weg. 

Het is belangrijk om inclusief werken expliciet te maken, anders gebeurt het nietHet is belangrijk om inclusief werken expliciet te maken, anders gebeurt het niet., zo leert de ervaring. De verleiding van de gemakkelijkste weg ligt immers altijd op de loer. We willen graag aan onze goede voornemens gehouden worden en daarom delen we ons beleid over inclusief werken in de hoop dat anderen er ook iets mee kunnen, maar vooral om onszelf scherp te houden. Dus zie je iets wat beter kan? Laat het ons weten, dan leren we ervan.

In ons KL Beleid Inclusief werken constateren we onder andere dat de systemen waarin we werken (zoals zorg, onderwijs en overheid) zijn gebouwd op structuren van ongelijkheid en daarom ongelijkheid reproduceren. Bovendien zorgen onze eigen privileges ervoor dat we niet automatisch en vanzelfsprekend inclusief werken.Onze eigen privileges zorgen ervoor dat we niet automatisch en vanzelfsprekend inclusief werken.

Onze werkwijze kenmerkt zich door van doelgroepen weer mensen te maken, omdat we uitgaan van de kennis en ervaring van mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten. Toch missen we in onze projecten vaak het perspectief van mensen uit zogenoemde gemarginaliseerde groepen++MarginaliseringAls groepen mensen gemarginaliseerd zijn, is er sprake van uitsluiting en discriminatie. Dit kan gebeuren op basis van gender, seksualiteit, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, opleiding, sociale status, etc. Het gaat om structurele uitsluiting waardoor mensen de aanwezige kansen in een samenleving niet volledig kunnen benutten.. We zetten daarom onze rol als onderzoeker, adviseur en procesbegeleider in door deze mensen proactief te betrekken. Zo voorkomen we dat we met onze goede bedoelingen ongelijkheid bevestigen in plaats van bestrijden.We willen voorkomen dat we met onze goede bedoelingen ongelijkheid bevestigen in plaats van bestrijden.

Alle positieve verandering begint met erkennen dat het nu nog niet goed gaat; dat het beter kan. Daarom nodigen we je uit om te lezen hoe en waarom wij inclusief werken en net als wij na te gaan hoe inclusief je zelf eigenlijk werkt. We zijn benieuwd naar je ervaringen hiermee. 

Laten we samen leren en vooruitgaan!              

Lees: KL Beleid Inclusief werken

 


 

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Lees in ons Open Beleid waarom we dat vinden en hoe we dat doen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/hoe-en-waarom-we-bij-kennisland-inclusief-werken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/hoe-en-waarom-we-bij-kennisland-inclusief-werken/