Lancering LerarenOntwikkel- Fonds op 7 oktober

Dit programma stelt individuele po- en vo-leraren in staat op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen en het verbeteren van het onderwijs.


8 september 2015

Na zeven jaar Onderwijs Pioniers krijgen leraren in het po en het vo vanaf oktober structureel de kans om te werken aan hun ideeën voor beter onderwijs: het LerarenOntwikkelFonds (LOF) wordt gelanceerd! Dit programma stelt individuele po- en vo-leraren in staat op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen en het verbeteren van het onderwijs. Behalve op Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersLees meer over onze case ‘Onderwijsvernieuwing door Pionierende leraren’. bouwt het programma voort op de ervaringen in het buitenland, zoals het ‘Teacher Learner and Leadership Program’ in Canada.

De Onderwijscoöperatie zal als vertegenwoordiger van de beroepsgroep het beheer van het fonds op zich nemen, samen met Kennisland het programma dat uit het fonds komt ontwikkelen en ondersteunen, en werken aan kennisdeling.

Ingrediënten

Door middel van financiële support, leerbijeenkomsten, een netwerk van onderwijsvernieuwers en coaching ondersteunt het fonds innovatieve initiatieven van leraren die bijdragen aan een verdieping en versterking van hun vakmatig handelen.Door middel van financiële support, leerbijeenkomsten, een netwerk van onderwijsvernieuwers en coaching ondersteunt het fonds innovatieve initiatieven van leraren die bijdragen aan een verdieping en versterking van hun vakmatig handelen. Ideeën kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard, als meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken zijn. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds.

De meerwaarde van het fonds ligt ook in het bouwen van een netwerk tussen de individuele initiatiefnemers. Naast het aanmoedigen van leraren wil het fonds expliciet een platform creëren om die bovenschoolse verbindingen tussen initiatiefnemers mogelijk te maken.

Om zoveel mogelijk leraren de kans te geven aan hun idee voor beter onderwijs te werken, kent het fonds een laagdrempelige aanmeldingsprocedure. Gedurende het hele schooljaar kunnen er ideeën worden ingediend, welke op drie momenten in het jaar worden beoordeeld door een vakjury.

Belangrijke data

De officiële lancering van het LerarenOntwikkelFonds vindt plaats tijdens het Lerarencongres op 7 oktober.De officiële lancering van het LerarenOntwikkelFonds vindt plaats tijdens het Lerarencongres op 7 oktober. Vanaf dat moment kun je jouw idee indienen! Natuurlijk nodigen we alle po- en vo-leraren uit om nu alvast na te denken over ideeën voor beter onderwijs. De eerste selectie van ideeën vindt plaats op 3 november.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lancering-lerarenontwikkelingsfonds-op-7-oktober/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lancering-lerarenontwikkelingsfonds-op-7-oktober/